Biofeedback

Biofeedback EEG opiera się na rejestracji i automatycznej analizie elektrycznej czynności mózgu. Odpowiednio dobrane parametry tej czynności są przedstawiane zwrotnie trenującemu. Reprezentują one pewne zasadnicze procesy psychiczne, które zazwyczaj pozostają nieuświadomione i wymykają się naszej kontroli. Biofeedback jest dla nich rodzajem lustra: wykorzystując sygnał sprzężenia zwrotnego uczymy się lepiej kształtować te procesy.
Sprzężenie zwrotne jest szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, warunkuje istnienie wszelkich organizmów, jest również wykorzystywane w technice, biznesie i edukacji. Jest sposobem umożliwiającym samoregulację systemów, podnoszącym jakość ich działania na wyższy poziom.

Jakie korzyści daje trening osiągnięć wykorzystujący biofeedback?
Działanie zależy m.in. od typu treningu i jakości używanego sprzętu. Najczęściej wymieniane są:
• lepsza koncentracja,
• lepsza uwaga,
• łatwiejsze podejmowanie decyzji,
• zmniejszenie liczby błędów,
• skrócenie czasu reakcji,
• wzrost kreatywności,
• lepsza pamięć,
• przyspieszone uczenie się,
• zwiększona odporność na stres,
• zwiększona produktywność,
• mniejsza podatność na "wypalanie się",
• zahamowanie lęków / tremy,
• głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
• poprawa samopoczucia,
• lepsza integracja umysłu i ciała,
• zwiększenie pewności siebie / asertywności,
• lepsza samokontrola,
• rozwój samoświadomości,
• rozwój inteligencji emocjonalnej

Zajęcia prowadzi: mgr Katarzyna Maślak

 

Pliki do pobrania