SIEĆ WSPÓŁPRACY 3

   Serdecznie zapraszamy na kolejne, czwarte spotkanie Sieci Współpracy

i Samokształcenia dla Wychowawców Szkół, które odbędzie się 14.05.2018 r.,

tj. w poniedziałek o godzinie 15.30. w pokoju 12, I pietro, w budynku

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu,

ul. Niedziałkowskiego 9.

Tematem naszego spotkania będą problemy związane z niedostosowaniem

społecznym uczniów, zaburzenia w zachowaniu, problemy rodzinne

oraz metody i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.


Joanna Meres-Soblik i Elżbieta Kościelak


Pliki do pobrania