Forum LogopedówZAPRASZAMY na 9. Forum Logopedów - szczegóły w linku

 

Celem funkcjonowania sieci logopedów jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- poszerzenie ich kompetencji,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych miasta Opola,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy między specjalistami (logopedami) zatrudnionymi w placówkach oświatowych Opola

 

Uczestnicy sieci mogą korzystać przede wszystkim z własnych doświadczeń, ale również z metodycznego i merytorycznego wsparcia specjalistów z MPPP oraz ekspertów zewnętrznych. Spotkania mają formę prelekcji, warsztatów i konsultacji. Ich tematyka wynika z bieżącego zapotrzebowania uczestników.

Inauguracyjne spotkanie planujemy na styczeń 2018r. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej Poradni. Do zobaczenia na spotkaniu.

 

Koordynator sieci Bożena Tomanek, MPPP Opole

Pliki do pobrania