Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców i nauczycieli

Zapraszamy

 

do skorzystania z oferty wspólnego stworzenia sieci współpracy dla nauczycieli wychowawców szkół opolskich.


Cel współpracy, to przede wszystkim wzajemna wymiana doświadczeń z pracy wychowawczej z uczniami i zespołami klasowymi oraz stosowanych dobrych praktyk i oddziaływań wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a ponadto:

  1. rozwój kompetencji wychowawcy w obszarach: indywidualnego kontaktu z uczniem oraz z zespołem klasowym, umiejętności diagnozowania potrzeb ucznia oraz klasy jako zespołu, sprawnego rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych (konflikty interpersonalne, brak współpracy, opór, słaba motywacja do działania bądź nauki, zachowania trudne dla klasy oraz dla wychowawcy).

     

  2. rozwój kompetencji miękkich: ja jako wychowawca - określenie indywidualnego potencjału i stylu w pracy wychowawczej, rozwijanie empatii, rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych ucznia i zespołu klasowego, radzenie sobie z kryzysami w pracy wychowawczej - dbanie o swoje potrzeby emocjonalne oraz o potrzeby otoczenia.

     

  3. psychoedukacja - nabywanie i poszerzanie wiedzy koniecznej do zrozumienia sytuacji szkolnej, klasowej oraz indywidualnej ucznia a także swojego wpływu na zachowania innych.

Spotkania Sieci Współpracy będą odbywały się w siedzibie MPPP, ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu, w ustalonych terminach z chętnymi osobami – raz na miesiąc bądź według potrzeb uczestników.

Spotkania prowadzone będą przez psychologa i pedagoga Poradni z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupą i zespołem klasowym oraz w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Osoby prowadzące spotkania:

Elżbieta Kościelak – pedagog MPPP

Joanna Meres-Soblik – psycholog MPPP

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać mailowo na adres Poradni

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -z dopiskiem ”grupa dla wychowawców”

do końca listopada 2017 roku.

Prosimy o podanie numeru telefonu, aby otrzymać informację o terminie zajęć.
Pliki do pobrania