Program wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje program działań edukacyjnych dotyczących uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców i nauczycieli:


1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych.


2. Specjalistyczna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uzdolnień, potencjału intelektualnego i twórczego, sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży.


3. Wsparcie terapeutyczne, indywidualna pomoc terapeutyczna - dla uczniów zdolnych, przejawiających problemy przystosowawcze, społeczne oraz emocjonalne.


4. Pomoc diagnostyczna i dostarczenie wszelkich informacji rodzicom, dotyczących stworzenia indywidualnych możliwości edukacyjnych dla ucznia zdolnego na terenie szkoły - (indywidualny tok i program nauki) oraz innych form pomocy i instytucji powołanych do wspierania rozwoju dziecka zdolnego.


5. Zajęcia warsztatowe, rozwijające uzdolnienia twórcze - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wygasających szkół gimnazjalnych oraz dla uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych:

pt. „ Zdolni i kreatywni“

          Warsztaty psychologiczne rozwijające i wspierające twórcze myślenie, myślenie dywergencyjne, postawę twórczą oraz umiejętności społeczne. Terminy zajęć ustalane są po zgłoszeniu pedagoga szkolnego chętnych grup uczniów - do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailowo na adres MPPP - do końca listopada 2017 r., do osób prowadzących zajęcia:

Elżbieta Kościelak - pedagog i Joanna Meres-Soblik - psycholog.

 

 


 

Pliki do pobrania