Oferta dla psychologów i pedagogów szkół

ZAPROSZENIE

DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA OPOLA


 PIERWSZE SPOTKANIE JUŻ 16 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

Zaczynamy o godzinie 8:30, zakończenie planujemy o godzinie 11:00

 

            W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniom na terenie szkoły, zmieniającymi się oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, rozszerzeniem grupy wiekowej uczniów ze względu na likwidację szkół gimnazjalnych, biorąc także pod uwagę wzrost zagrożeń społecznych jakie mają miejsce w szkołach, a przede wszystkim w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa zapotrzebowanie …

 

Zapraszamy na comiesięczne spotkania, które umożliwią: wymianę doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem, wzajemne wsparcie, refleksję, zdobywanie aktualnej wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Formy pracy:

omawianie spraw z bieżącej praktyki, krótkie wykłady, praca warsztatowa, dyskusje

 

Miejsce:

spotkania będą odbywały się w Pracowni Psychoprofilaktyki

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu,

przy ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od strony boiska)

 

Prowadzący:

Izabela Sikorska

Grzegorz Szwaiger 


Pliki do pobrania