SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ OPOLSKICH

 

 
Zapraszamy na kolejne spotkanie

SIECI WSPÓŁPRACY  I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI  I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ

miasta Opola

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 3. kwietnia 2017 r.,  

o godzinie 15.30, w siedzibie Poradni:

Opole  ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, pok. 20.

 

Serdecznie zapraszamy, organizatorki:

Elżbieta Kościelak i Joanna Meres-Soblik

Pliki do pobrania