Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych z deficytem uwagi


Zapraszamy rodziców dzieci (5-8-letnich) nadruchliwych, słabiej koncentrujących się, na spotkanie.

Na spotkaniu omawiane będą najważniejsze cechy związane z nadpobudliwością, impulsywnością oraz trudnościami w koncentracji. Rodzice będą mogli poznać różne sposoby radzenia sobie z objawami nadruchliwości i dekoncentracji oraz wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Termin: 04.11.2016 r. godzina 15.30.

Miejsce: Filia Poradni w budynku PSP 29 w Opolu.

Niezależnie od udziału w grupie rodzice mogą przyjść na indywidualne spotkanie, dotyczące funkcjonowania dziecka i ich samych w roli rodzica w godzinach: 14.15 - 15.15.

Osoby prowadzące: Maria Skrzypulec, Barbara Partykowska

Pliki do pobrania