IDZIEMY RAZEM - grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków


„IDZIEMY   RAZEM”

(grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków)

 

Z a p r o s z e n i e

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców przedszkolaków (,, Idziemy Razem”): 22 kwietnia  piątek od 15.00.

Pracownia MPP-P przy PSP nr 29, Opole, ul. Szarych Szeregów 1.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. dzieciom 6-letnim. Można dołączyć także później (16.00-17.00.) i skorzystać z konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

       prowadzące:

                        B. Partykowska i M. Skrzypulec