-------------------------------------------------------


KOMUNIKAT

 

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) prosimy o dostarczanie zgłoszeń osobiście lub pocztą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

(zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane)

 


Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu

Dyrektor: mgr Hanna Kanik
Wicedyrektor: mgr Beata Kasprzyk

 

Siedziba Poradni: 45 - 085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9 

Filia poradni: Pracownia Psychoprofilaktyki przy PSP nr 29,
ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od strony boiska)
  
Specjaliści Poradni przyjmują Klientów w godz. 8.00 – 19.00
UWAGA: KLIENCI UMAWIANI SĄ NA KONKRETNE DNI I GODZINY PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZGŁOSZENIA.
   
ZGŁOSZENIA 
można złożyć osobiście w sekretariacie Poradni

oraz przy użyciu poczty elektronicznej

  
SEKRETARIAT
czynny w godz. 7.45 – 15.00
we wtorki i w czwartki w godz. 7.45 - 17.00

Obsługa klienta odbywa się wyłącznie w godzinach pracy sekretariatu
(przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie druków i dokumentów)
 tel.: 77 454 92 16; 77 454 92 17;   fax.: 77 453 94 13
tel. kom.: 519-833-408
 

  Po godz. 15.00 druki, w tym druk zgłoszenia,  można pobrać ze strony internetowej (Wzory dokumentów), przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z siedzibą w Opolu oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży, ale też ic rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Z naszej oferty mogą korzystać dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych na terenie miasta Opola oraz dzieci zamieszkałe w Opolu, które nie uczęszczają do przedszkola.

Z dniem 1.01.2014 r. wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem wyłącznie dla dzieci i uczniów z terenu miasta Opola.  

Pomoc w Poradni świadczona jest nieodpłatnie.

Przyjmowanie zgłoszeń:

1.Zgłoszenia można dokonać telefoniczne lub bezpośrednio w sekretariacie  Poradni, przy ul. Niedziałkowskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00.

2.Nasz pracownik poprosi o podanie danych personalnych, wraz z numerem Pesel, krótkie opisanie przyczyn zgłoszenia oraz określenie oczekiwań dotyczących pomocy ze strony Poradni.

3.Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do koordynatora zespołu w celu ustalenia terminu wizyty.

4.O terminie wizyty poinformujemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub listownie, bądź za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.

5.Formularze zgłoszeniowe można również pobrać z naszej strony www, z katalogu „Pliki do pobrania” i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną do sekretariatu Poradni.