Aktualności

Grupa rozwojowa dla młodzieży niepełnosprawnej i rówieśników bez problemów zdrowotnych

 

I n f o r m a c j a   dotycząca

              

grupy rozwojowej dla młodzieży

niepełnosprawnej i jej rówieśników bez problemów

zdrowotnych

 

prowadzonej przez psychologów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

 

Tematyka zajęć:

 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie i innych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz odkrywanie swoich mocnych stron,

 • doskonalenie umiejętności przydatnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • stymulowanie własnego, osobowego rozwoju,

 • rozwijanie umiejętności pomagania i wrażliwości na potrzeby innych,

 • ćwiczenie twórczego myślenia,

 • stwarzanie okazji do odpoczynku, zabawy i przyjemnego spędzania czasu,

 • wzmacnianie więzi przyjaźni pomiędzy uczestnikami grupy.

   

  Metody pracy:

  Wiodącymi metodami pracy są: rozmowa, praca w małych grupach, praca w parach, scenki pantomimiczne, gry i zabawy rozwijające zdolności intelektualne i wyobraźnię.

 

Uczestnicy grupy:

Mogą rekrutować się spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Miejsce i czas spotkań:

Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie, w godzinach od 16,00 do 19,00, w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

Osoby prowadzące:

Maria Grefling i Bożena Kwiatkowska.

 

Szczegółowe informacje

uzyskać można w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, tel. 77 4549216 lub 77 4549217.

Grupa ma charakter otwarty.

           

Grupa integracyjna dla młodzieży niedowidzącej

 

I n f o r m a c j a   dotycząca

              

grupy integracyjnej dla młodzieży niedowidzącej

 

prowadzonej przez psychologów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

 

Tematyka zajęć:

 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie i innych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz odkrywanie swoich mocnych stron,

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, przydatnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • stymulowanie własnego, osobowego rozwoju,

 • ćwiczenie twórczego myślenia,

 • stwarzanie okazji do wypoczynku, zabawy i przyjemnego spędzania czasu,

 • wzmacnianie więzi przyjaźni pomiędzy uczestnikami grupy.

   

  Metody pracy:

  Wiodącymi metodami pracy są: rozmowa, dyskusja, praca w parach, mini-wykłady, gry i zabawy rozwijające zdolności poznawcze oraz wyobraźnię.

 

Uczestnicy grupy:

Mogą rekrutować się spośród uczniów szkół gimnazjalnych oraz starszych klas szkół podstawowych.

 

Miejsce i czas spotkań:

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, na terenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, w piątki, w godzinach od 17,00 do 19,00.

 

Osoby prowadzące:

 Maria Grefling i Aldona Mazurkiewicz.

 

Szczegółowe informacje

uzyskać można w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, tel. 77 4549216 lub 77 4549217.

Grupa ma charakter otwarty.

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


Adresat: zajęcia są organizowane dla dzieci 3-6 letnich z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, odroczenie obowiązku szkolnego, podejrzenie autyzmu.


Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju, korygowanie zaburzeń, poznanie własnego ciała, zdobycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu, wyrównywanie opóźnień w sferze emocjonalnej i społecznej, nawiązywanie kontaktu i współpracy w grupie, nauka koncentracji, zaspokajanie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany, wyzwalanie radości i śmiechu.


Czas trwania: rok szkolny 2015/16, 1 raz w tygodniu (czwartki), zajęcia odbywają się w dwóch grupach


Miejsce realizacji: Pracownia Psychoedukacji MPPP, ul. Szarych Szeregów 1 Opole


Nabór do grupy prowadzony jest w MPPP, na podstawie opinii psychologicznej, pedagogicznej, bądź logopedycznej.


Prowadzący: Anna Dańkowska, Kinga Baron

Program wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

PROGRAM WSPARCIA DLA UCZNIÓW

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje program działań edukacyjnych dotyczących uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców i nauczycieli:

 

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla  rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

2. Specjalistyczna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uzdolnień, potencjału intelektualnego i twórczego, sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży.

3. Wsparcie terapeutyczne, indywidualna pomoc terapeutyczna- dla uczniów zdolnych, przejawiających problemy przystosowawcze, społeczne oraz emocjonalne.

4. Pomoc diagnostyczna i dostarczenie wszelkich informacji rodzicom, dotyczących stworzenia indywidualnych możliwości edukacyjnych dla ucznia zdolnego na terenie szkoły - (indywidualny tok i program nauki) oraz innych form pomocy i instytucji powołanych do wspierania rozwoju dziecka zdolnego.

5. Zajęcia warsztatowe, rozwijające uzdolnienia twórcze- dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych:

                                                      pt. „ Zdolni i kreatywni“

 

Warsztaty psychologiczne rozwijające i wspierające twórcze myślenie, myślenie dywergencyjne, postawę twórczą oraz umiejętności społeczne.

Terminy zajęć ustalane są po zgłoszeniu pedagoga szkolnego chętnych grup uczniów- do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

 

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailowo  na adres MPPP- do końca listopada 2015 r., do osób prowadzących zajęcia:

Joanna Meres-Soblik-psycholog Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Elżbieta Kościelak- pedagog   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6-latek w szkole


ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH

 

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zapraszają nauczycieli klas I-szych na spotkanie na temat: „Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia”.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli klas I-szych, którzy po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej będą pracować z dziećmi 6-letnimi.

Spotkanie będzie miało charakter prelekcji, warsztatów i indywidualnych konsultacji.

Tematyka: charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego, możliwości rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących sukces w nauce czytania, pisania i liczenia, analiza możliwości dziecka 6-letniego w kontekście wymagań programowych.

W trakcie spotkania będzie można podzielić się swoimi uwagami, wątpliwościami, pomysłami na pracę z dziećmi.

Spotkanie odbędzie się dnia 02.10.2015 r. o godz. 15.00 w pracowni Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w dzielnicy ZWM, na ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od tyłu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29). Przewidywany czas spotkania: 15.00 – 17.00 oraz do godz. 19.00 indywidualne konsultacje.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 30.09.2014 r.

Klub Terapeuty Nauczyciela Przedszkola


Klub Nauczyciela Przedszkola

w roku szkolnym 2015/16

Od kilku lat w naszej Poradni działa ,,Klub Terapeuty Nauczyciela Przedszkola”. Odpowiadając na zapotrzebowanie tego środowiska w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 będziemy kontynuować spotkania Klubu.

Uczestnikom dziękujemy za aktywność i motywację do doskonalenia się, która była mobilizująca również dla nas. Zapraszamy do dalszego uczestnictwa i liczymy, że w Klubie pojawią się też nowi członkowie.

Cel:    

Główną ideą Klubu jest integracja środowiska nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, pomoc w  rozwiązywaniu trudności w pracy terapeutycznej, wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. W tym roku szkolnym nadal będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów w pracy pedagogicznej, terapeutycznej. Jesteśmy otwarte na potrzeby uczestników i gotowe do zorganizowania spotkania na interesujące, nurtujące tematy z udziałem innych pracowników poradni. Planujemy trzy spotkania w ciągu roku, jeśli będzie potrzeba może być ich więcej.

Zgłoszenia:

Jak dotychczas zgłoszenia będziemy przyjmować drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jeśli kogoś interesuje konkretny temat, prosimy go przesłać wraz ze zgłoszeniem.

Termin i miejsce pierwszego spotkania: 28.09.2015r. godz.15.00., filia Poradni w budynku PSP 29 na osiedlu ZWM.

Pierwsze spotkanie, zgodnie z ustaleniami ze spotkania czerwcowego, będzie poświęcone m.in. opracowaniu arkusza zgłoszeniowego dziecka do poradni.

Prowadzący:

Maria Skrzypulec, Zofia Koziar, Katarzyna Maślak - pedagodzy MPPP w Opolu

Uczeń zdolny-zajęcia grupowe


ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH


MPPP w Opolu proponuje przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych w grupie, dla uczniów szkół gimnazjalnych, pod kątem wspierania rozwoju psychospołecznego i rozwijania zdolności myślenia twórczego uczniów zdolnych.

 

pt.” Zdolni i kreatywni”

Cel zajęć:

               Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zdolnych. Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i wspieranie postawy twórczej oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych.

W tym:

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa- podstawowego warunku w procesie twórczego myślenia.

2.  Rozwijanie sprawności twórczego myślenia:

a. nowatorskie pomysły,

b. doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia,

c. rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego,

d. odczuwanie radości tworzenia.

3.  Twórcze rozwiązywanie problemów:

a. przełamywanie stereotypów w myśleniu,

b. przezwyciężanie przeszkód.

4.  Wzbogacanie wyobraźni.

5.  Pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej ( w tym poczucia własnej wartości ).

6. Doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą, sprawności interpersonalnych.

7.  Rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi.

8.  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania zajęć:

                   3 spotkania po 90 minut

Istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć, jak również utworzenia stałej „ grupy wsparcia” dla uczniów zdolnych- jeśli będzie takie zapotrzebowanie w środowisku szkolnym.

 

Liczba uczniów w grupie:

                               Do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Metody pracy:

Metody warsztatowe, z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów: zabawy psychologiczne, rundka, praca indywidualna, praca w podgrupach, rysunek, pantomima, burza mózgów.

Prowadzący zajęcia:

mgr Joanna Meres- Soblik- psycholog MPPP w Opolu

mgr Elżbieta Kościelak    - pedagog    MPPP w Opolu

          Wieloletni pracownicy Poradni posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej

i terapeutycznej z uczniami zdolnymi.

 

Terminy zajęć:

            Zajęcia będą prowadzone w szkołach- mogą to być grupy uczniów z różnych poziomów wiekowych, z różnych klas, wybranych przez nauczycieli jako zdolnych ponadprzeciętnie, niekoniecznie wyróżniających się bardzo dobrymi ocenami czy sukcesami szkolnymi. Bardzo często uczniowie zdolni, to tacy, którzy posiadają różnorodne pasje pozaszkolne.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania ze strony pedagogów szkolnych  gimnazjów- do końca listopada 2015 roku.

Kontakt mailowy:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane w zgłoszeniu:

- liczba uczniów do pracy w grupie,

- kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym do ustalenia terminów zajęć z uczniami.

 

Uczeń zdolny - artykuły

W zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki ucznia zdolnego:

„Indywidualne programy motywacyjne - perspektywa rozwoju uczniów zdolnych"

„Od marzenia do sukcesu - motywacja do nauki"

„Rozpoznać, wspierać, rozwijać – materiały dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych"

UCZEŃ ZDOLNY - warsztaty psychologiczne dla uczniów gimnazjum

Warsztaty psychologiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

ze szkół gimnazjalnych

pt." Rozwijanie myślenia twórczego oraz kreatywności"

-ZDOLNI I KREATYWNI-

 

Cel zajęć: warsztaty są przeznaczone dla uczniów zdolnych. Głównym celem jest rozwój uzdolnień i wspieranie postawy twórczej, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych.

W tym:

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, podstawowego warunku w procesie rozwoju własnego potencjału twórczego,

- rozwijanie i wzmacnianie sprawności twórczego myślenia:

               nowatorskie pomysły

               odczuwanie radości tworzenia

               doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia

               myślenie dywergencyjne

- twórcze rozwiązywanie problemów:

               przełamywanie stereotypów w myśleniu

               przezwyciężanie przeszkód w pracy twórczej

- rozwijanie wyobraźni,

- pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej, w tym poczucia własnej wartości,

- doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą / sprawności społecznych/,

- rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Czas trwania: 3 spotkania po 90 minut- istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć.

 

Metody pracy:

- warsztatowe z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów,

- zabawy psychologiczne

- rundka,

- praca indywidualna,

- praca w podgrupach,

- rysunek, pantomima,

- burza mózgów

 

Liczba osób w grupie - do 8. uczniów

 

Prowadzący zajęcia: mgr Elżbieta Kościelak, mgr Joanna Meres-Soblik

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym oraz personelu żłobków

 • Temat: Rozwój mowy dzieci w wieku od 0-3 roku życia. Zabawa a rozwój mowy.
 • Odbiorcy: Rodzice dzieci oraz personel żłobka.
 • Krótki opis formy: Warsztat porusza zagadnienia prawidłowość rozwoju mowy dzieci najmłodszych. Omówione zostaną kamienie milowe w rozwoju mowy dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zaburzeń komunikacji i wymowy. Rozwój językowy zostanie ujęty w kontekście najważniejszej dla dziecka aktywności – zabawy. W części praktycznej zostaną wskazane zasadnicze obszary do obserwacji dziecka, a także propozycje zabaw logopedycznych dla najmłodszych dzieci.
 • Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz materiały zawierające przykłady zabaw logopedycznych, karty obserwacji dziecka.
 • Termin: Do uzgodnienia.
 • Nabór: Zainteresowane placówki prosimy o zgłoszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 • Miejsce: Zajęcia na terenie żłobka.
 • Osoby prowadzące (autorki): Bożena Tomanek i Izabela Muszyńska 

Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci 3.-4.letnich


 • Temat: Prawidłowy rozwój mowy dzieci 3. i 4. letnich. Profilaktyka zaburzeń artykulacji.
 • Odbiorcy: Rodzice dzieci 3. i 4. letnich
 • Krótki opis formy: Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 3. i 4.letnich. Zagadnienia teoretyczne dotyczą etapów rozwoju mowy dziecka od 4. roku życia. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zaburzenia obserwowane w rozwoju artykulacji dzieci oraz kwestie ich zapobiegania. Część praktyczna obejmuje prezentację i ćwiczenia typowych zabaw logopedycznych możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych (tzw. „bajki artykulacyjne"). Uczestnicy warsztatów otrzymają ich przykłady.
 • Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz przykłady bajek artykulacyjnych
 • Termin: Do uzgodnienia. Zainteresowane przedszkola prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną lub elektroniczną ("Warsztaty logopedyczne dla rodziców 3.4.-latków").
 • Miejsce: Zajęcia na terenie przedszkola.
 • Osoby prowadzące: Bożena Tomanek, Izabela Muszyńska

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Przedszkolna diagnoza gotowości szkolnej"

 • Cele: Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przedszkola w zakresie wspierania i korygowania rozwoju dziecka w przedszkolu w oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. 
 • Tematyka: W czasie spotkania poruszone będą tematy:
 1. podstawowe założenia diagnozy przedszkolnej
 2. technika obserwacji w diagnozie przedszkolnej
 3. narzędzia wykorzystywane w diagnozie przedszkolnej
 4. wykorzystywanie wyników diagnozy przedszkolnej do konstruowania planu wspomagania rozwoju dziecka
 5. zasady współpracy z rodzicami w oparciu o wyniki diagnozy
 • Miejsce: Warsztaty będą realizowane na terenie placówek przedszkolnych w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego w formie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia do MPPP w Opolu.
 • Czas trwania: 2 godziny zegarowe
 • Prowadząca: Maria Skrzypulec, pedagog MPPP w Opolu

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi "Idziemy razem"

,, Nie idź za mną , bo nie umiem prowadzić, nie idź przede mną , bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem" / A. Camus

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi  -  program comiesięcznych spotkań dla każdego rodzica, który szuka pomysłu na wspieranie dziecka w rozwoju.
 • Cele: Celem zasadniczym naszego programu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności Rodziców w obszarze dydaktyczno-wychowawczym dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka oraz pomoc w poszukiwaniu pomysłów na wspieranie swojego dziecka w rozwoju, lepszym rozumieniu potrzeb dzieci i umiejętnym reagowaniu na pojawiające się trudności (wychowawcze, dydaktyczne czy rozwojowe).  Realizacja tego celu będzie służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci młodszych, wspieranie dzieci do osiągnięcia jak najlepszego poziomu przygotowania do szkoły w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego i profilaktyce trudności wychowawczych i dydaktycznych.
 • Tematyka spotkań:
 • Porozmawiajmy o tym ... ,,jak rozumieć własne dziecko?- czyli budowanie kontaktu w relacji dorosły - dziecko oraz uczucia (rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć i potrzeb ).
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, ruchowym przez rodzica w domu (w tym: usprawnianie motoryki, samoobsługi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak sprawić, by dziecko nas słuchało czyli jak być stanowczym".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, pamięci).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak uniknąć nadmiaru – czyli telewizja, komputer, zajęcia dodatkowe ".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (ćwiczenia funkcji wzrokowych, ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak mądrze towarzyszyć dziecku, czyli pułapki nadopiekuńczości...".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (w tym: kategoryzowania, dziecięcego liczenia, myślenia przyczynowo-skutkowego).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak ustalać zasady i jak je egzekwować? Czyli motywowanie dziecka do współdziałania, zmiana niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, rywalizacja i zazdrość między dziećmi.
 • Forma spotkań: Każde spotkanie będzie rozpoczynał krótki wstęp omawiający zagadnienie, a następnie zostanie on pogłębiony praktycznymi ćwiczeniami, zadaniami oraz dyskusją i analizą konkretnych sytuacji czy przypadków (chodzi bowiem o osiągnięcie jak największego „przybliżenia" tematyki do rzeczywistych problemów i trudności życia codziennego rodziców i dzieci ).
 • Miejsce spotkań: W roku szkolnym 2014/15 spotkania będą się odbywały w Pracowni Psychoprofilaktyki Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Pracownia mieści się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29, ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od strony boiska).
 • Terminarz: Spotkania raz w miesiącu, w piątki o godz. 15.30. Pierwsze spotkanie 24 października 2014 r.
 • Zgłoszenie udziału: Prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną na adres poradni (w tytule maila prosimy wpisać: „Idziemy razem")
 • Osoby prowadzące, autorki programu: Barbara Partykowska - psycholog, Maria Skrzypulec - pedagog

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"


Drodzy Rodzice!
Jeśli chcecie być bardziej świadomymi Rodzicami, chcecie porozmawiać o swoich dzieciach, udoskonalić swoje metody wychowawcze, to możecie skorzystać ze
„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu
wznawia cykl spotkań poświęconych wychowaniu
I GRUPA dla Rodziców PAŹDZIERNIK 2014r
 • Jak lepiej rozumieć własne dziecko, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia
 • Jak sprawniej budować dobrą relację między dorosłym a dzieckiem
 • Jak lepiej porozumiewać się z dzieckiem
 • Jak konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia
 • Jak wpływać na niepożądane i nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy
 • Jak wspierać rozwój usamodzielniania się dziecka i uczyć je samodyscypliny
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • Czas trwania: 10 spotkań w każdą środę w godzinach 17.00 – 19.00
 • Rozpoczynamy w środę 15 października 2014r.
 • Miejsce: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, parter, gab.1
 • Nabór: osobiste w sekretariacie poradni, telefonicznie: 774549216, 774549217 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tytuł: Szkoła dla rodziców)
 • Osoba prowadząca: mgr Krystyna Machulak - psycholog

Wspomaganie nauczycieli dzieci i uczniów ze spectrum autyzmu


Indywidualne konsultacje dla nauczycieli w sprawach dotyczących konkretnego ucznia z autyzmem 
 • Na spotkania zapraszamy nauczyciela lub grupę nauczycieli uczących danego ucznia w danej szkole/przedszkolu, poszukujących efektywniejszych sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, sposobów rozwiązania sytuacji problemowych itp. – konkretny temat czy pytania do przepracowania na danym spotkaniu zgłasza zainteresowany nauczyciel. Istnieje możliwość przywiezienia na spotkanie nagrań wideo zajęć przedszkolnych/szkolnych, ilustrujących problem do rozwiązania w ramach konsultacji.
 • Spotkania odbywają się na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Konsultacje odbywają się głównie w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00, w szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu.
 • Konsultacje prowadzą psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Grupa samokształceniowa dla nauczycieli dzieci autystycznych

 • Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00. Grupa ma charakter otwarty, można być stałym członkiem lub uczestniczyć w niektórych spotkaniach. W zależności od potrzeb, spotkania mają charakter wykładu lub warsztatów prowadzonych przez psychologa MPPP lub wymiany doświadczeń w formie grupy wsparcia.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w danym spotkaniu (pozostawienie informacji w sekretariacie z tel. kontaktowym).
 • Grupę prowadzi: psycholog Beata Kasprzyk

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli

 • Szkolenia mają charakter wykładu z elementami warsztatów. Szkolenie może być jednorazowe lub cykliczne (tematy ustalone z gronem pedagogicznym). 
 • Na szkolenie należy zaplanować około 3-4 godzin.
 • Proszę mieć jednak na uwadze, że Poradnia nie jest placówką kształcenia nauczycieli. Dostęp do oferty szkoleniowej jest ograniczony, a realizacja zapotrzebowania jest zależna od stopnia bieżącego obciążenia statutową pracą diagnostyczno-terapeutyczną na rzecz dzieci.
 • Ustalanie terminów szkoleń: przesłanie pisemnego zapotrzebowania lub kontakt telefoniczny (optymalnie we wtorki między godziną 16.00 a 19.00); można pozostawić w sekretariacie poradni prośbę o kontakt telefoniczny z daną szkołą/przedszkolem).
 • Szkolenia realizują psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak.

Konsultacje dla nauczycieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 
 • Zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00-18.00
 • Konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na konsultację przez Sekretariat MPPP /tel. 77 4549216, 77 4549217/
 • Przy zgłoszeniu prosimy o pozostawienie telefonu kontaktowego oraz podanie niepełnosprawności dziecka/ucznia, tak aby czas dla Państwa zarezerwował odpowiedni specjalista.
 • Istnieje możliwość ustalenia spotkania w każdy inny wtorek, wyjątkowo również w innym dniu tygodnia wyłącznie po ustaleniu terminu bezpośrednio z wybranym specjalistą.
 • Informujemy, że konsultacje w sprawie konkretnego dziecka, diagnozowanego w Poradni są możliwe tylko za zgodą Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka złożoną na piśmie.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci 5.-6.-letnich

Temat: Prawidłowy rozwój mowy dzieci 5.i 6. letnich. Profilaktyka zaburzeń artykulacji

Odbiorcy: Rodzice dzieci 5. i 6. letnich

Krótki opis formy: Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 5. i 6.letnich. Zagadnienia teoretyczne dotyczą etapów rozwoju mowy dziecka 5. i 6. letniego. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zaburzenia obserwowane w rozwoju artykulacji dzieci oraz kwestie ich zapobiegania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na mowę dziecka podejmującego obowiązek szkolny. Część praktyczna obejmuje prezentację i ćwiczenia typowych zabaw logopedycznych możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych (tzw. „bajki artykulacyjne"). Uczestnicy warsztatów otrzymają ich przykłady.

Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz przykłady ćwiczeń motorycznych narządów mowy

Termin: Do uzgodnienia. Zainteresowane przedszkola prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Miejsce: Zajęcia na terenie przedszkola.

Osoby prowadzące: Bożena Tomanek, Izabela Muszyńska

Logopedyczny program profilaktyczny "W krainie Gadulandii"

 • Program "W Krainie Gadulandii" jest skierowany do dzieci 3-4 letnich uczęszczających do przedszkoli, w których nie są zatrudnieni logopedzi.  Jego realizatorem będzie logopeda MPP-P we współpracy z nauczycielami przedszkola oraz rodzicami dla których zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe.
 • Cele ogólne: profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy logopedycznej (badania przesiewowe), zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwijaniem sprawności językowych oraz kształtowaniem prawidłowej wymowy u dzieci, wczesna diagnoza wad wymowy, wyrównywanie szans edukacyjnych, pogłębianie współpracy pomiędzy nauczycielem – logopedą – rodzicem w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.
 • Metody: Podczas realizacji programu profilaktyki logopedycznej" W Krainie Gadulandii" wykorzystane zostaną elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Werbo-Tonalnej, Logorytmiki.
 • Po zakończeniu realizacji programu zostanie przeprowadzona ewaluacja, która obejmować będzie ocenę pracy logopedy (ankieta dla rodziców), ocenę współpracy między logopedą a nauczycielami (ankieta dla nauczycieli), przesiewowe badania logopedyczne dzieci na początku i końcu danego roku szkolnego przez okres realizowania programu.
 • Nabór: W tym roku szkolnym program realizowany będzie na terenie jednego przedszkola, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne.
 • Terminy: Szczegółowy terminarz zajęć zostanie ustalony z przedszkolem.
 • Czas trwania zajęć: Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu (do czerwca 2015 r.), ich uzupełnieniem będą systematyczne ćwiczenia logopedyczne prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli 2 razy w tygodniu. Każde zajęcia trwają dwie godziny: 1 godzina bezpośredniej pracy logopedy z dziećmi, druga godzina przeznaczona na konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci.
 • Program realizuje: Anna Dańkowska-logopeda

UCZEŃ ZDOLNY - punkt konsultacyjny, materiały informacyjne

Zapraszamy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich rodziców do Poradni na konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Więcej…

COACHING - oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


COACHING

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty naszej Poradni!

 

Czym jest COACHING ?

to proces w którym pomagamy klientom w polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientem w zakresach związanych z rozwojem kariery edukacyjnej i zawodowej, relacjami interpersonalnymi itp… Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

             Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich!

W sprawie szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z doradcą zawodowym mgr Jolantą Soppa

Kontakt i zapisy w sekretariacie MPPP w Opolu, tel. 77-454-92-16(17)

Więcej artykułów…