Aktualności

Uczeń zdolny-zajęcia grupowe


ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH


MPPP w Opolu proponuje przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych w grupie, dla uczniów szkół gimnazjalnych, pod kątem wspierania rozwoju psychospołecznego i rozwijania zdolności myślenia twórczego uczniów zdolnych.

 

pt.” Zdolni i kreatywni”

Cel zajęć:

               Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zdolnych. Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i wspieranie postawy twórczej oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych.

W tym:

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa- podstawowego warunku w procesie twórczego myślenia.

2.  Rozwijanie sprawności twórczego myślenia:

a. nowatorskie pomysły,

b. doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia,

c. rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego,

d. odczuwanie radości tworzenia.

3.  Twórcze rozwiązywanie problemów:

a. przełamywanie stereotypów w myśleniu,

b. przezwyciężanie przeszkód.

4.  Wzbogacanie wyobraźni.

5.  Pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej ( w tym poczucia własnej wartości ).

6. Doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą, sprawności interpersonalnych.

7.  Rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi.

8.  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania zajęć:

                   3 spotkania po 90 minut

Istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć, jak również utworzenia stałej „ grupy wsparcia” dla uczniów zdolnych- jeśli będzie takie zapotrzebowanie w środowisku szkolnym.

 

Liczba uczniów w grupie:

                               Do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Metody pracy:

Metody warsztatowe, z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów: zabawy psychologiczne, rundka, praca indywidualna, praca w podgrupach, rysunek, pantomima, burza mózgów.

Prowadzący zajęcia:

mgr Joanna Meres- Soblik- psycholog MPPP w Opolu

mgr Elżbieta Kościelak    - pedagog    MPPP w Opolu

          Wieloletni pracownicy Poradni posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej

i terapeutycznej z uczniami zdolnymi.

 

Terminy zajęć:

            Zajęcia będą prowadzone w szkołach- mogą to być grupy uczniów z różnych poziomów wiekowych, z różnych klas, wybranych przez nauczycieli jako zdolnych ponadprzeciętnie, niekoniecznie wyróżniających się bardzo dobrymi ocenami czy sukcesami szkolnymi. Bardzo często uczniowie zdolni, to tacy, którzy posiadają różnorodne pasje pozaszkolne.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania ze strony pedagogów szkolnych  gimnazjów- do końca listopada 2015 roku.

Kontakt mailowy:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane w zgłoszeniu:

- liczba uczniów do pracy w grupie,

- kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym do ustalenia terminów zajęć z uczniami.

 

Uczeń zdolny - artykuły

W zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki ucznia zdolnego:

„Indywidualne programy motywacyjne - perspektywa rozwoju uczniów zdolnych"

„Od marzenia do sukcesu - motywacja do nauki"

„Rozpoznać, wspierać, rozwijać – materiały dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych"

UCZEŃ ZDOLNY - warsztaty psychologiczne dla uczniów gimnazjum

Warsztaty psychologiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

ze szkół gimnazjalnych

pt." Rozwijanie myślenia twórczego oraz kreatywności"

-ZDOLNI I KREATYWNI-

 

Cel zajęć: warsztaty są przeznaczone dla uczniów zdolnych. Głównym celem jest rozwój uzdolnień i wspieranie postawy twórczej, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych.

W tym:

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, podstawowego warunku w procesie rozwoju własnego potencjału twórczego,

- rozwijanie i wzmacnianie sprawności twórczego myślenia:

               nowatorskie pomysły

               odczuwanie radości tworzenia

               doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia

               myślenie dywergencyjne

- twórcze rozwiązywanie problemów:

               przełamywanie stereotypów w myśleniu

               przezwyciężanie przeszkód w pracy twórczej

- rozwijanie wyobraźni,

- pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej, w tym poczucia własnej wartości,

- doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą / sprawności społecznych/,

- rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Czas trwania: 3 spotkania po 90 minut- istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć.

 

Metody pracy:

- warsztatowe z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów,

- zabawy psychologiczne

- rundka,

- praca indywidualna,

- praca w podgrupach,

- rysunek, pantomima,

- burza mózgów

 

Liczba osób w grupie - do 8. uczniów

 

Prowadzący zajęcia: mgr Elżbieta Kościelak, mgr Joanna Meres-Soblik

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym oraz personelu żłobków

 • Temat: Rozwój mowy dzieci w wieku od 0-3 roku życia. Zabawa a rozwój mowy.
 • Odbiorcy: Rodzice dzieci oraz personel żłobka.
 • Krótki opis formy: Warsztat porusza zagadnienia prawidłowość rozwoju mowy dzieci najmłodszych. Omówione zostaną kamienie milowe w rozwoju mowy dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zaburzeń komunikacji i wymowy. Rozwój językowy zostanie ujęty w kontekście najważniejszej dla dziecka aktywności – zabawy. W części praktycznej zostaną wskazane zasadnicze obszary do obserwacji dziecka, a także propozycje zabaw logopedycznych dla najmłodszych dzieci.
 • Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz materiały zawierające przykłady zabaw logopedycznych, karty obserwacji dziecka.
 • Termin: Do uzgodnienia.
 • Nabór: Zainteresowane placówki prosimy o zgłoszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 • Miejsce: Zajęcia na terenie żłobka.
 • Osoby prowadzące (autorki): Bożena Tomanek i Izabela Muszyńska 

Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci 3.-4.letnich


 • Temat: Prawidłowy rozwój mowy dzieci 3. i 4. letnich. Profilaktyka zaburzeń artykulacji.
 • Odbiorcy: Rodzice dzieci 3. i 4. letnich
 • Krótki opis formy: Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 3. i 4.letnich. Zagadnienia teoretyczne dotyczą etapów rozwoju mowy dziecka od 4. roku życia. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zaburzenia obserwowane w rozwoju artykulacji dzieci oraz kwestie ich zapobiegania. Część praktyczna obejmuje prezentację i ćwiczenia typowych zabaw logopedycznych możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych (tzw. „bajki artykulacyjne"). Uczestnicy warsztatów otrzymają ich przykłady.
 • Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz przykłady bajek artykulacyjnych
 • Termin: Do uzgodnienia. Zainteresowane przedszkola prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną lub elektroniczną ("Warsztaty logopedyczne dla rodziców 3.4.-latków").
 • Miejsce: Zajęcia na terenie przedszkola.
 • Osoby prowadzące: Bożena Tomanek, Izabela Muszyńska

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Przedszkolna diagnoza gotowości szkolnej"

 • Cele: Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przedszkola w zakresie wspierania i korygowania rozwoju dziecka w przedszkolu w oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. 
 • Tematyka: W czasie spotkania poruszone będą tematy:
 1. podstawowe założenia diagnozy przedszkolnej
 2. technika obserwacji w diagnozie przedszkolnej
 3. narzędzia wykorzystywane w diagnozie przedszkolnej
 4. wykorzystywanie wyników diagnozy przedszkolnej do konstruowania planu wspomagania rozwoju dziecka
 5. zasady współpracy z rodzicami w oparciu o wyniki diagnozy
 • Miejsce: Warsztaty będą realizowane na terenie placówek przedszkolnych w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego w formie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia do MPPP w Opolu.
 • Czas trwania: 2 godziny zegarowe
 • Prowadząca: Maria Skrzypulec, pedagog MPPP w Opolu

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi "Idziemy razem"

,, Nie idź za mną , bo nie umiem prowadzić, nie idź przede mną , bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem" / A. Camus

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi  -  program comiesięcznych spotkań dla każdego rodzica, który szuka pomysłu na wspieranie dziecka w rozwoju.
 • Cele: Celem zasadniczym naszego programu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności Rodziców w obszarze dydaktyczno-wychowawczym dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka oraz pomoc w poszukiwaniu pomysłów na wspieranie swojego dziecka w rozwoju, lepszym rozumieniu potrzeb dzieci i umiejętnym reagowaniu na pojawiające się trudności (wychowawcze, dydaktyczne czy rozwojowe).  Realizacja tego celu będzie służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci młodszych, wspieranie dzieci do osiągnięcia jak najlepszego poziomu przygotowania do szkoły w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego i profilaktyce trudności wychowawczych i dydaktycznych.
 • Tematyka spotkań:
 • Porozmawiajmy o tym ... ,,jak rozumieć własne dziecko?- czyli budowanie kontaktu w relacji dorosły - dziecko oraz uczucia (rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć i potrzeb ).
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, ruchowym przez rodzica w domu (w tym: usprawnianie motoryki, samoobsługi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak sprawić, by dziecko nas słuchało czyli jak być stanowczym".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, pamięci).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak uniknąć nadmiaru – czyli telewizja, komputer, zajęcia dodatkowe ".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (ćwiczenia funkcji wzrokowych, ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak mądrze towarzyszyć dziecku, czyli pułapki nadopiekuńczości...".
 • Wspieranie dziecka w rozwoju poznawczym, intelektualnym przez rodzica w domu (w tym: kategoryzowania, dziecięcego liczenia, myślenia przyczynowo-skutkowego).
 • Porozmawiajmy o tym... „jak ustalać zasady i jak je egzekwować? Czyli motywowanie dziecka do współdziałania, zmiana niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, rywalizacja i zazdrość między dziećmi.
 • Forma spotkań: Każde spotkanie będzie rozpoczynał krótki wstęp omawiający zagadnienie, a następnie zostanie on pogłębiony praktycznymi ćwiczeniami, zadaniami oraz dyskusją i analizą konkretnych sytuacji czy przypadków (chodzi bowiem o osiągnięcie jak największego „przybliżenia" tematyki do rzeczywistych problemów i trudności życia codziennego rodziców i dzieci ).
 • Miejsce spotkań: W roku szkolnym 2014/15 spotkania będą się odbywały w Pracowni Psychoprofilaktyki Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu. Pracownia mieści się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29, ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od strony boiska).
 • Terminarz: Spotkania raz w miesiącu, w piątki o godz. 15.30. Pierwsze spotkanie 24 października 2014 r.
 • Zgłoszenie udziału: Prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub pocztą elektroniczną na adres poradni (w tytule maila prosimy wpisać: „Idziemy razem")
 • Osoby prowadzące, autorki programu: Barbara Partykowska - psycholog, Maria Skrzypulec - pedagog

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"


Drodzy Rodzice!
Jeśli chcecie być bardziej świadomymi Rodzicami, chcecie porozmawiać o swoich dzieciach, udoskonalić swoje metody wychowawcze, to możecie skorzystać ze
„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu
wznawia cykl spotkań poświęconych wychowaniu
I GRUPA dla Rodziców PAŹDZIERNIK 2014r
 • Jak lepiej rozumieć własne dziecko, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia
 • Jak sprawniej budować dobrą relację między dorosłym a dzieckiem
 • Jak lepiej porozumiewać się z dzieckiem
 • Jak konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia
 • Jak wpływać na niepożądane i nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy
 • Jak wspierać rozwój usamodzielniania się dziecka i uczyć je samodyscypliny
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 • Czas trwania: 10 spotkań w każdą środę w godzinach 17.00 – 19.00
 • Rozpoczynamy w środę 15 października 2014r.
 • Miejsce: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, parter, gab.1
 • Nabór: osobiste w sekretariacie poradni, telefonicznie: 774549216, 774549217 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tytuł: Szkoła dla rodziców)
 • Osoba prowadząca: mgr Krystyna Machulak - psycholog

Wspomaganie nauczycieli dzieci i uczniów ze spectrum autyzmu


Indywidualne konsultacje dla nauczycieli w sprawach dotyczących konkretnego ucznia z autyzmem 
 • Na spotkania zapraszamy nauczyciela lub grupę nauczycieli uczących danego ucznia w danej szkole/przedszkolu, poszukujących efektywniejszych sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, sposobów rozwiązania sytuacji problemowych itp. – konkretny temat czy pytania do przepracowania na danym spotkaniu zgłasza zainteresowany nauczyciel. Istnieje możliwość przywiezienia na spotkanie nagrań wideo zajęć przedszkolnych/szkolnych, ilustrujących problem do rozwiązania w ramach konsultacji.
 • Spotkania odbywają się na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Konsultacje odbywają się głównie w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00, w szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu.
 • Konsultacje prowadzą psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Grupa samokształceniowa dla nauczycieli dzieci autystycznych

 • Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00. Grupa ma charakter otwarty, można być stałym członkiem lub uczestniczyć w niektórych spotkaniach. W zależności od potrzeb, spotkania mają charakter wykładu lub warsztatów prowadzonych przez psychologa MPPP lub wymiany doświadczeń w formie grupy wsparcia.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w danym spotkaniu (pozostawienie informacji w sekretariacie z tel. kontaktowym).
 • Grupę prowadzi: psycholog Beata Kasprzyk

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli

 • Szkolenia mają charakter wykładu z elementami warsztatów. Szkolenie może być jednorazowe lub cykliczne (tematy ustalone z gronem pedagogicznym). 
 • Na szkolenie należy zaplanować około 3-4 godzin.
 • Proszę mieć jednak na uwadze, że Poradnia nie jest placówką kształcenia nauczycieli. Dostęp do oferty szkoleniowej jest ograniczony, a realizacja zapotrzebowania jest zależna od stopnia bieżącego obciążenia statutową pracą diagnostyczno-terapeutyczną na rzecz dzieci.
 • Ustalanie terminów szkoleń: przesłanie pisemnego zapotrzebowania lub kontakt telefoniczny (optymalnie we wtorki między godziną 16.00 a 19.00); można pozostawić w sekretariacie poradni prośbę o kontakt telefoniczny z daną szkołą/przedszkolem).
 • Szkolenia realizują psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak.

Konsultacje dla nauczycieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 
 • Zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00-18.00
 • Konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na konsultację przez Sekretariat MPPP /tel. 77 4549216, 77 4549217/
 • Przy zgłoszeniu prosimy o pozostawienie telefonu kontaktowego oraz podanie niepełnosprawności dziecka/ucznia, tak aby czas dla Państwa zarezerwował odpowiedni specjalista.
 • Istnieje możliwość ustalenia spotkania w każdy inny wtorek, wyjątkowo również w innym dniu tygodnia wyłącznie po ustaleniu terminu bezpośrednio z wybranym specjalistą.
 • Informujemy, że konsultacje w sprawie konkretnego dziecka, diagnozowanego w Poradni są możliwe tylko za zgodą Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka złożoną na piśmie.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci 5.-6.-letnich

Temat: Prawidłowy rozwój mowy dzieci 5.i 6. letnich. Profilaktyka zaburzeń artykulacji

Odbiorcy: Rodzice dzieci 5. i 6. letnich

Krótki opis formy: Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 5. i 6.letnich. Zagadnienia teoretyczne dotyczą etapów rozwoju mowy dziecka 5. i 6. letniego. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zaburzenia obserwowane w rozwoju artykulacji dzieci oraz kwestie ich zapobiegania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na mowę dziecka podejmującego obowiązek szkolny. Część praktyczna obejmuje prezentację i ćwiczenia typowych zabaw logopedycznych możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych (tzw. „bajki artykulacyjne"). Uczestnicy warsztatów otrzymają ich przykłady.

Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz przykłady ćwiczeń motorycznych narządów mowy

Termin: Do uzgodnienia. Zainteresowane przedszkola prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Miejsce: Zajęcia na terenie przedszkola.

Osoby prowadzące: Bożena Tomanek, Izabela Muszyńska

Logopedyczny program profilaktyczny "W krainie Gadulandii"

 • Program "W Krainie Gadulandii" jest skierowany do dzieci 3-4 letnich uczęszczających do przedszkoli, w których nie są zatrudnieni logopedzi.  Jego realizatorem będzie logopeda MPP-P we współpracy z nauczycielami przedszkola oraz rodzicami dla których zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe.
 • Cele ogólne: profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy logopedycznej (badania przesiewowe), zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwijaniem sprawności językowych oraz kształtowaniem prawidłowej wymowy u dzieci, wczesna diagnoza wad wymowy, wyrównywanie szans edukacyjnych, pogłębianie współpracy pomiędzy nauczycielem – logopedą – rodzicem w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.
 • Metody: Podczas realizacji programu profilaktyki logopedycznej" W Krainie Gadulandii" wykorzystane zostaną elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Werbo-Tonalnej, Logorytmiki.
 • Po zakończeniu realizacji programu zostanie przeprowadzona ewaluacja, która obejmować będzie ocenę pracy logopedy (ankieta dla rodziców), ocenę współpracy między logopedą a nauczycielami (ankieta dla nauczycieli), przesiewowe badania logopedyczne dzieci na początku i końcu danego roku szkolnego przez okres realizowania programu.
 • Nabór: W tym roku szkolnym program realizowany będzie na terenie jednego przedszkola, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne.
 • Terminy: Szczegółowy terminarz zajęć zostanie ustalony z przedszkolem.
 • Czas trwania zajęć: Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu (do czerwca 2015 r.), ich uzupełnieniem będą systematyczne ćwiczenia logopedyczne prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli 2 razy w tygodniu. Każde zajęcia trwają dwie godziny: 1 godzina bezpośredniej pracy logopedy z dziećmi, druga godzina przeznaczona na konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci.
 • Program realizuje: Anna Dańkowska-logopeda

UCZEŃ ZDOLNY - punkt konsultacyjny, materiały informacyjne

Zapraszamy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich rodziców do Poradni na konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Więcej…

COACHING - oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


COACHING

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty naszej Poradni!

 

Czym jest COACHING ?

to proces w którym pomagamy klientom w polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientem w zakresach związanych z rozwojem kariery edukacyjnej i zawodowej, relacjami interpersonalnymi itp… Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

             Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich!

W sprawie szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z doradcą zawodowym mgr Jolantą Soppa

Kontakt i zapisy w sekretariacie MPPP w Opolu, tel. 77-454-92-16(17)

Forum Terapeutów Psychomotoryki

W dniu 19. 01.2013r. w Warszawie odbyło się Forum Terapeutów Psychomotoryki. Terapeuci z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu (Mariola Bronek, Maria Skrzypulec, Izabela Muszyńska i Bożena Tomanek) zaprezentowali na nim doświadczenia własne z prowadzonej terapii zgodnie z metodą Procus i Block. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Potwierdzeniem tego jest podziękowanie, jaki otrzymał opolski zespół terapeutów. Spotkanie było okazją do uświadomienia sobie stanu rozwoju w Polsce metody usprawniania dzieci z minimalną dysfunkcją mózgu. Uczestnicy podkreślili także, że Forum stało się sposobem wymiany doświadczeń oraz wypracowania skuteczniejszego odpowiadania na potrzeby dzieci i środowiska terapeutów.

FORUM LOGOPEDÓW

 ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu oraz Zespół Logopedów zapraszają na Forum Logopedów zatrudnionych w przedszkolach Miasta Opole. Spotkanie odbędzie się w dniu 25. stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w filii Poradni przy Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów nr 1.

Celem spotkania jest określenie stanu opieki logopedycznej wobec dzieci w wieku przedszkolnym oraz sformułowanie zasad współpracy środowiska logopedycznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej.

W programie Forum przewidujemy min.:

 • Prezentację tematu „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku z zaburzeniami komunikacji językowej”,
 • Dyskusję dotyczącą bieżących problemów w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z potrzebami logopedycznymi,
 • Stworzenie katalogu oczekiwań środowiska logopedów w zakresie wsparcia merytorycznego w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z zaburzeniami komunikacji językowej) i wymiany doświadczeń w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Udział w Forum prosimy zgłaszać do dn. 21.01.2013 r. pod adresami e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                              W imieniu organizatorów:                      

                                                  Bożena Tomanek

 

                                          

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I EMOCJONALNE uczniów gimnazjum - diagnoza i terapia

Pracownicy Poradni proponują współpracę w objęciu opieką i pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów mających problemy adaptacyjne z powodów emocjonalnych oraz sprawiających trudności wychowawcze nauczycielom i rodzicom.

Więcej…

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Poradnia oferuje szkołom na terenie miasta Opola przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów dotyczących problematyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Celem tej inicjatywy jest poszerzenie wiedzy o problemie i wskazanie źródeł omawiających tę tematykę. Prowadzone są także 45-minutowe prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

NAUKA CZYTANIA metodą symultaniczno-sekwencyjną

W Poradni jest prowadzona terapia indywidualna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wykorzystująca naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Więcej…

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG M. PROCUS I M.BLOCK

Nabór zamknięty!

Państwa zainteresowanie tą formą terapii przerosło nasze oczekiwania i możliwości. We wrześniu uruchomiliśmy dwie grupy, mamy też pełny skład dwóch kolejnych grup, które rozpoczną zajęcia w lutym 2015 r. Dlatego jesteśmy zmuszeni ogłosić, że nabór na rok szkolny 2014/15 został zamknięty. Wszelkie nowe zgłoszenia będą rozpatrywane najwcześniej w roku szkolnym 2015/16.                                                  

 • Jest to jedna z form terapii psychomotorycznej podczas której realizowane są trzy główne elementy: ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ta forma jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-7 lat, z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu.
 • Zajęcia kierujemy do dzieci:
  1. z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, łatwość tracenia równowagi)
  2. z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
  3. z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu ciała
  4. z zaburzeniami lateralizacji i brakiem orientacji w przestrzeni i czasie
  5. z zaburzeniami zachowania (problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej)
  6. z nadwrażliwością emocjonalną, płaczliwością, impulsywnością, trudnościami z koncentracją uwagi.
 • Na zajęcia przyjmowane są dzieci po badaniu neurologicznym. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, pedagoga, w grupach dzieci młodszych także przez neurologopedów i psychologa.
 • Terapia odbywa się w grupie od 3 do 5 dzieci z podziałem na wiek. Grupa jest na tyle mała, że pozwala traktować problemy dziecka indywidualnie, a jednocześnie daje okazję do funkcjonowania społecznego. 
 • Jeden cykl obejmuje 25-30 sesji terapeutycznych 2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa 90 minut. 
 • Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu terapia jest przyjemniejsza i łatwiejsza do zaakceptowania. Wszystkie ćwiczenia są zintegrowane, łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. W procesie terapeutycznym uczestniczy całe ciało dziecka. Wszystkie czynności są werbalizowane. Każdemu ćwiczeniu towarzyszy piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat słowny. Doświadczenia ruchowe są uświadamiane dzięki mowie, dlatego czynności ruchowe i mowa wzajemnie się stymulują. Mowa jest regulatorem zachowań ruchowych.
Więcej artykułów…

Pliki do pobrania