Aktualności

Klub Młodego Nauczyciela

Rozpoczynamy II edycję Klubu Młodego Nauczyciela.

Zapraszamy nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli z krótkim stażem (2-3 lata).

Oferta w załączniku Klub Młodego Nauczyciela

COACHING KARIERY

 

Zaparszamy do zapoznania sie z ofertą coaching kariery

Szkolenie - monitoring w doradztwie

 

Zapraszamy do udziału w szkolenieu. Szczegóły po otwarciu linku Szkolenie - monitoring w doradztwie

OFERTA z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowegoPropozycje działań dla szkół z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego

na rok 2015/16

 

mgr Małgorzata Tuczapska- psycholog/ doradca zawodowy

mgr Jolanta Soppa- pedagog/ doradca zawodowy

 

Propozycje warsztatów realizowanych na terenie szkół :

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą czyli sztuka autoprezentacji”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 3-godzinne (3x45min.) dotyczące sztuki prezentowania się, występowania podczas np. ustnych egzaminów maturalnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.

 

„Sztuka twórczego rozwiązywania problemów i twórczego myślenia”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 2-godzinne (2x45 min) mające na celu pobudzenie uczniów do aktywności twórczej i uświadomienie uczestnikom ich twórczego potencjału.

 

„Studia za granicą- blaski i cienie studiowania z granicą”-

Zajęcia dla uczniów szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Pokonać strach- sztuka radzenia sobie ze stresem”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 godz. lekcyjne.

 

„Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

2 godz. lekcyjne.

 

”Ja i zmiana”-

Warsztaty dla uczniów klas VI-ych szkoły podstawowej przygotowujące do przejścia do gimnazjum.

2 godz. lekcyjne.

 

„Jestem przy Tobie”-

Spotkanie informacyjno- edukacyjne ( w formie wykładu i zajęć warsztatowych) dla rodziców uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem zajęć będzie pomoc rodzicom w przygotowaniu ich dzieci do sytuacji zmiany szkoły, podejmowania pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zajęcia prowadzone będą na terenie poszczególnych, szkół w terminie uzgodnionym wcześniej ze szkołą.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (77 4549216/17) lub mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ponadto proponujemy indywidualne spotkania diagnostyczno-informacyjne dla uczniów i ich rodziców na terenie MPPP w Opolu. Podczas indywidualnych wizyt uczniowie mogą:
- określić własne predyspozycje zawodowe –diagnozę predyspozycji zawodowych prowadzimy w oparciu o wystandaryzowane testy (np. Test Achtnicha, Test Zainteresowań E. Mitteneckera i W Tomana, Test S2CPT i inne)

- uzyskać informację edukacyjno- zawodową dotycząca typów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych w naszym regionie, w Polsce i za granicą, zasad rekrutacji i nauki w różnych typach szkół, informacji o zawodach i możliwościach ich zdobycia.

Aby umówić się na spotkanie indywidualne należy zgłosić się do MPPP w Opolu. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (77-454 92 16), drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .) lub osobiście w sekretariacie Poradni.

ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

 

 

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

Jestem uczniem mojej klasy

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu profilaktyczno-edukacyjnego "Jestem uczniem mojej klasy".

Agresja to nie dla mnie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu "Agresja to nie dla mnie - moje emocje i uczucia".

Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

TYFLOKLUBTYFLOKLUB –„I WSZYSTKO JASNE”

Spotkania dla nauczycieli uczących słabo widzących lub niewidomych uczniów

- kiedy widać raczej ciemne strony pracy TYFLOKLUB je rozjaśni

- kiedy zamazuje się obraz pracy ze słabo widzącym TYFLOKLUB go wyostrzy

- kiedy zawężają się horyzonty pomysłów i metod pracy TYFLOKLUB je poszerzy

Sami sprawdźcie

Spotkania w piątki co 2 miesiące na terenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu ul. Niedziałkowskiego 9

Prowadząca: Aldona Mazurkiewicz

Nabór: Tel. 774549216 sekretariat MPPP w Oplu

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą utworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich:

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich

Zapraszamy do skorzystania z oferty wspólnego stworzenia sieci współpracy dla nauczycieli wychowawców szkół opolskich.

Cel współpracy:

 1. rozwój kompetencji wychowawcy w obszarach: indywidualnego kontaktu z uczniem oraz z zespołem klasowym, umiejętności diagnozowania potrzeb ucznia oraz klasy jako zespołu, sprawnego rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych (konflikty interpersonalne, brak współpracy, opór, słaba motywacja do działania bądź nauki, zachowania trudne dla klasy oraz dla wychowawcy).
 2. rozwój kompetencji miękkich: ja jako wychowawca - określenie indywidualnego potencjału i stylu w pracy wychowawczej, rozwijanie empatii, rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych ucznia i zespołu klasowego, radzenie sobie z kryzysami w pracy wychowawczej - dbanie o swoje potrzeby emocjonalne oraz o potrzeby otoczenia.
 3. psychoedukacja - nabywanie i poszerzanie wiedzy koniecznej do zrozumienia sytuacji szkolnej, klasowej oraz indywidualnej ucznia a także swojego wpływu na zachowania innych.

W zespole psychologów MPPP organizujemy spotkania dla wychowawców klas szkół opolskich, które będą się odbywały w siedzibie MPPP, ul. Niedziałkowskiego 9 w ustalonych terminach z chętnymi osobami – raz na dwa miesiące bądź według potrzeb uczestników.

Spotkania prowadzone będą przez psychologów i pedagogów z doświadczeniem w pracy        z grupą i zespołem klasowym oraz w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi                i młodzieżą.

W planie spotkań znajdą się informacje między innymi z zakresu:

- psychopatologii okresu dzieciństwa i dorastania - co warto wiedzieć o rozwoju dziecka będąc wychowawcą,

- metod radzenia sobie w życiu społecznym w sytuacjach trudnych i rozumienia ludzkich zachowań - Analiza Transakcyjna w szkole,

- możliwości działań wychowawczych oraz praw i obowiązków wychowawcy w oparciu        o istniejące przepisy oświatowe.

 

Osoby prowadzące spotkania:

Elżbieta Kościelak – pedagog MPPP

Joanna Meres-Soblik – psycholog MPPP

Małgorzata Tuczapska – psycholog MPPP

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać mailowo na adres Poradni z dopiskiem             „grupa dla wychowawców”- do końca listopada 2015 roku. Prosimy o podanie            numeru telefonu, aby otrzymać informację o terminie zajęć.

Wsparcie szkół w zakresie realizacji funkcji wychowawczej i profilaktycznej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą:

 

szkoły podstawowe

 

gimnazja

 

szkoły ponadgimnazjalne

IDZIEMY RAZEM - program dla rodziców dzieci przedszkolnych

Zaproszenie

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na   spotkanie w ramach programu ,,Idziemy Razem”

Na spotkanie zapraszamy dnia 23.10.2015 o godz. 16.00 do Pracowni Psychoprofilaktyki Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu w PSP 29 przy ul. Szarych Szeregów 1 (dzielnica ZWM).

Program „Idziemy Razem” jest przeznaczony dla rodziców dzieci przedszkolnych. Założeniem programu jest, by pomóc rodzicom:

 1. 1.Poszukującym pomysłu na wspieranie swojego dzieckarozwoju.
 2. 2.Chcącym lepiej rozumieć potrzeby dzieci i umiejętnie reagować na pojawiające się trudności (wychowawcze, dydaktyczne czy rozwojowe).

Celem zasadniczym naszego programu jest: wzbogacenie wiedzy i umiejętności rodziców w obszarze dydaktyczno - wychowawczym dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka.

Forma spotkania:

Może przyjść każdy rodzic przedszkolaka, który chce porozmawiać o sobie i swoim dziecku, opowiedzieć o nim, podzielić się wątpliwościami, zapytać o radę. Postaramy się pomóc z perspektywy doświadczonego psychologa i pedagoga ( ponad 30 lat pracy w zawodzie).

Będą to po prostu rozmowy wzbogacone o poradnictwo i zestaw wskazówek do ewentualnego wykorzystania, dostosowane do indywidualnej sytuacji życiowej i możliwości każdego rodzica.

Na pewno będą też gorące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami. Na pewno można będzie poczuć, że nie jest się osamotnionym w swoich troskach czy problemach. Mamy nadzieję, ze każdy wyjdzie ze spotkania wzmocniony i z większą wiarą w siebie jako rodzica.

 

Nabór do grupy drogą telefoniczną tel. 77 45 49 216 lub mailową na adres: mppp Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszają prowadzące:

Barbara Partykowska - psycholog MPPP

Maria Skrzypulec         - pedagog MPPP

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem

Oferta logopedów na rok szkolny 2015/2016

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

aktualną ofertą Zespołu Logopedów

Trening Umiejętności Społecznych

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera lub/i autyzmem wysokofunkcjonującym

 

Metoda:

Trening Umiejętności Społecznych opiera się na metodzie poznawczo-behawioralnej oraz psychoedukacyjnej. Program realizowany zgodnie z założeniami treningu opracowanego przez A.P. Goldsteina. W nauce będą wykorzystane: mechanizmy modelowania, studia przypadku, odgrywanie ról, ćwiczenia integracyjne i warsztatowe, informacje zwrotne od prowadzącego i uczestników.

 

Prowadzący: mgr Jakub Praciak – psycholog

 

Cel: Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mają na celu rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.


Adresaci: Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera lub są osobami z tak zwanym: autyzmem wysokofunkcjonującym. Grupy będą utworzone z dzieci w podobnym wieku

 

Czas:

Trening prowadzony jest w małolicznych grupach (od 4 do 6 osób)

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie

 

Zapisy:

W roku szkolnym 15/16 na terenie Poradni funkcjonuje jedna grupa treningowa dla dzieci z pierwszego etapu edukacji. Grupa ma charakter zamknięty, rekrutacja zamknięta. Informacja dotycząca zapisów na nową grupę będzie udostępniona na stronie internetowej, w przyszłym roku szkolnym.

Grupa rozwojowa dla młodzieży niepełnosprawnej i rówieśników bez problemów zdrowotnych

 

I n f o r m a c j a   dotycząca

              

grupy rozwojowej dla młodzieży

niepełnosprawnej i jej rówieśników bez problemów

zdrowotnych

 

prowadzonej przez psychologów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

 

Tematyka zajęć:

 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie i innych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz odkrywanie swoich mocnych stron,

 • doskonalenie umiejętności przydatnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • stymulowanie własnego, osobowego rozwoju,

 • rozwijanie umiejętności pomagania i wrażliwości na potrzeby innych,

 • ćwiczenie twórczego myślenia,

 • stwarzanie okazji do odpoczynku, zabawy i przyjemnego spędzania czasu,

 • wzmacnianie więzi przyjaźni pomiędzy uczestnikami grupy.

   

  Metody pracy:

  Wiodącymi metodami pracy są: rozmowa, praca w małych grupach, praca w parach, scenki pantomimiczne, gry i zabawy rozwijające zdolności intelektualne i wyobraźnię.

 

Uczestnicy grupy:

Mogą rekrutować się spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Miejsce i czas spotkań:

Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie, w godzinach od 16,00 do 19,00, w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

Osoby prowadzące:

Maria Grefling i Bożena Kwiatkowska.

 

Szczegółowe informacje

uzyskać można w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, tel. 77 4549216 lub 77 4549217.

Grupa ma charakter otwarty.

           

Grupa integracyjna dla młodzieży niedowidzącej

 

I n f o r m a c j a   dotycząca

              

grupy integracyjnej dla młodzieży niedowidzącej

 

prowadzonej przez psychologów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

 

 

Tematyka zajęć:

 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie i innych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz odkrywanie swoich mocnych stron,

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, przydatnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • stymulowanie własnego, osobowego rozwoju,

 • ćwiczenie twórczego myślenia,

 • stwarzanie okazji do wypoczynku, zabawy i przyjemnego spędzania czasu,

 • wzmacnianie więzi przyjaźni pomiędzy uczestnikami grupy.

   

  Metody pracy:

  Wiodącymi metodami pracy są: rozmowa, dyskusja, praca w parach, mini-wykłady, gry i zabawy rozwijające zdolności poznawcze oraz wyobraźnię.

 

Uczestnicy grupy:

Mogą rekrutować się spośród uczniów szkół gimnazjalnych oraz starszych klas szkół podstawowych.

 

Miejsce i czas spotkań:

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, na terenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, w piątki, w godzinach od 17,00 do 19,00.

 

Osoby prowadzące:

 Maria Grefling i Aldona Mazurkiewicz.

 

Szczegółowe informacje

uzyskać można w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, tel. 77 4549216 lub 77 4549217.

Grupa ma charakter otwarty.

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne


Adresat: zajęcia są organizowane dla dzieci 3-6 letnich z następującymi problemami: agresja w grupie społecznej, niska adaptacja w grupie i aspołeczne zachowania, nieśmiałość, odroczenie obowiązku szkolnego, podejrzenie autyzmu.


Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju, korygowanie zaburzeń, poznanie własnego ciała, zdobycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu, wyrównywanie opóźnień w sferze emocjonalnej i społecznej, nawiązywanie kontaktu i współpracy w grupie, nauka koncentracji, zaspokajanie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany, wyzwalanie radości i śmiechu.


Czas trwania: rok szkolny 2015/16, 1 raz w tygodniu (czwartki), zajęcia odbywają się w dwóch grupach


Miejsce realizacji: Pracownia Psychoedukacji MPPP, ul. Szarych Szeregów 1 Opole


Nabór do grupy prowadzony jest w MPPP, na podstawie opinii psychologicznej, pedagogicznej, bądź logopedycznej.


Prowadzący: Anna Dańkowska, Kinga Baron

Program wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

PROGRAM WSPARCIA DLA UCZNIÓW

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje program działań edukacyjnych dotyczących uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców i nauczycieli:

 

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla  rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

2. Specjalistyczna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uzdolnień, potencjału intelektualnego i twórczego, sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży.

3. Wsparcie terapeutyczne, indywidualna pomoc terapeutyczna- dla uczniów zdolnych, przejawiających problemy przystosowawcze, społeczne oraz emocjonalne.

4. Pomoc diagnostyczna i dostarczenie wszelkich informacji rodzicom, dotyczących stworzenia indywidualnych możliwości edukacyjnych dla ucznia zdolnego na terenie szkoły - (indywidualny tok i program nauki) oraz innych form pomocy i instytucji powołanych do wspierania rozwoju dziecka zdolnego.

5. Zajęcia warsztatowe, rozwijające uzdolnienia twórcze- dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych:

                                                      pt. „ Zdolni i kreatywni“

 

Warsztaty psychologiczne rozwijające i wspierające twórcze myślenie, myślenie dywergencyjne, postawę twórczą oraz umiejętności społeczne.

Terminy zajęć ustalane są po zgłoszeniu pedagoga szkolnego chętnych grup uczniów- do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

 

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailowo  na adres MPPP- do końca listopada 2015 r., do osób prowadzących zajęcia:

Joanna Meres-Soblik-psycholog Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Elżbieta Kościelak- pedagog   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6-latek w szkole


ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH

 

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zapraszają nauczycieli klas I-szych na spotkanie na temat: „Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia”.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli klas I-szych, którzy po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej będą pracować z dziećmi 6-letnimi.

Spotkanie będzie miało charakter prelekcji, warsztatów i indywidualnych konsultacji.

Tematyka: charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego, możliwości rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących sukces w nauce czytania, pisania i liczenia, analiza możliwości dziecka 6-letniego w kontekście wymagań programowych.

W trakcie spotkania będzie można podzielić się swoimi uwagami, wątpliwościami, pomysłami na pracę z dziećmi.

Spotkanie odbędzie się dnia 02.10.2015 r. o godz. 15.00 w pracowni Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w dzielnicy ZWM, na ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od tyłu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29). Przewidywany czas spotkania: 15.00 – 17.00 oraz do godz. 19.00 indywidualne konsultacje.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 30.09.2014 r.

Klub Terapeuty Nauczyciela Przedszkola


Klub Nauczyciela Przedszkola

w roku szkolnym 2015/16

Od kilku lat w naszej Poradni działa ,,Klub Terapeuty Nauczyciela Przedszkola”. Odpowiadając na zapotrzebowanie tego środowiska w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 będziemy kontynuować spotkania Klubu.

Uczestnikom dziękujemy za aktywność i motywację do doskonalenia się, która była mobilizująca również dla nas. Zapraszamy do dalszego uczestnictwa i liczymy, że w Klubie pojawią się też nowi członkowie.

Cel:    

Główną ideą Klubu jest integracja środowiska nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, pomoc w  rozwiązywaniu trudności w pracy terapeutycznej, wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. W tym roku szkolnym nadal będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów w pracy pedagogicznej, terapeutycznej. Jesteśmy otwarte na potrzeby uczestników i gotowe do zorganizowania spotkania na interesujące, nurtujące tematy z udziałem innych pracowników poradni. Planujemy trzy spotkania w ciągu roku, jeśli będzie potrzeba może być ich więcej.

Zgłoszenia:

Jak dotychczas zgłoszenia będziemy przyjmować drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jeśli kogoś interesuje konkretny temat, prosimy go przesłać wraz ze zgłoszeniem.

Termin i miejsce pierwszego spotkania: 28.09.2015r. godz.15.00., filia Poradni w budynku PSP 29 na osiedlu ZWM.

Pierwsze spotkanie, zgodnie z ustaleniami ze spotkania czerwcowego, będzie poświęcone m.in. opracowaniu arkusza zgłoszeniowego dziecka do poradni.

Prowadzący:

Maria Skrzypulec, Zofia Koziar, Katarzyna Maślak - pedagodzy MPPP w Opolu

Więcej artykułów…

Pliki do pobrania