Aktualności

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z AUTYZMEM

 

 

Kolejne spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem

w dniach:  17 i 31 maja o godzinie: 16:00.

Zapraszamy.

 

 

IDZIEMY RAZEM - grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków


„IDZIEMY   RAZEM”

(grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków)

 

Z a p r o s z e n i e

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców przedszkolaków (,, Idziemy Razem”): 22 kwietnia  piątek od 15.00.

Pracownia MPP-P przy PSP nr 29, Opole, ul. Szarych Szeregów 1.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. dzieciom 6-letnim. Można dołączyć także później (16.00-17.00.) i skorzystać z konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

       prowadzące:

                        B. Partykowska i M. Skrzypulec

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !

 

Jeśli chcecie być bardziej świadomymi Rodzicami, chcecie porozmawiać o swoich dzieciach, udoskonalić swoje metody wychowawcze, to możecie skorzystać ze

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu

wznawia cykl spotkań poświęconych wychowaniu

II   GRUPA dla Rodziców KWIECIEŃ 2016r

 • Jak lepiej rozumieć własne dziecko, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia
 • Jak sprawniej budować dobrą relację między dorosłym a dzieckiem
 • Jak lepiej porozumiewać się z dzieckiem
 • Jak konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia
 • Jak wpływać na niepożądane i nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy
 • Jak wspierać rozwój usamodzielniania się dziecka i uczyć je samodyscypliny
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty

Rozpoczynamy w środę 6 kwietnia 2016r. godz. 16.30 – 19.00

Szczegółowe informacje i zapisy   w sekretariacie MPPP –

Tel. 774549216, 774549217

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt - mgr Krystyna Machulak - psycholog

Czas – 10 spotkań w każdą środę  w godzinach 16.30 – 19.00  

Miejsce : Filia MPPP w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1 (przy Szkole Podstawowej nr 29)

OFERTA DLA RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców".

Sieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmemSieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmem

 

Prowadzący: psycholodzy: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Adresaci:      Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu miasta Opola uczących dzieci z  autyzmem.

Cel:                Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń, omawianie metod pracy wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwiązań terapeutyczno-edukacyjnych.

Miejsce:         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, gabinet 12.

Termin:         Spotkania będą odbywać się co dwa miesiące w  ostatni wtorek danego miesiąca.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 24  listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 16.00 (godzina zakończenia zależna od potrzeb grupy).

Zapisy:          Wstęp wolny!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych problematyką, poszukujących wsparcia w  rozwiązywaniu codziennych problemów edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi autystycznymi.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego problematyki trafności diagnostycznej całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli zaburzeń ze spektrum autyzmu.

„Problematyka różnicowania zaburzeń u dzieci i młodzieży w diagnozie nozologicznej całościowych zaburzeń rozwojowych”           

Klub Młodego Nauczyciela

Rozpoczynamy II edycję Klubu Młodego Nauczyciela.

Zapraszamy nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli z krótkim stażem (2-3 lata).

Oferta w załączniku Klub Młodego Nauczyciela

COACHING KARIERY

 

Zaparszamy do zapoznania sie z ofertą coaching kariery

Szkolenie - monitoring w doradztwie

 

Zapraszamy do udziału w szkolenieu. Szczegóły po otwarciu linku Szkolenie - monitoring w doradztwie

OFERTA z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowegoPropozycje działań dla szkół z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego

na rok 2015/16

 

mgr Małgorzata Tuczapska- psycholog/ doradca zawodowy

mgr Jolanta Soppa- pedagog/ doradca zawodowy

 

Propozycje warsztatów realizowanych na terenie szkół :

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą czyli sztuka autoprezentacji”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 3-godzinne (3x45min.) dotyczące sztuki prezentowania się, występowania podczas np. ustnych egzaminów maturalnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.

 

„Sztuka twórczego rozwiązywania problemów i twórczego myślenia”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 2-godzinne (2x45 min) mające na celu pobudzenie uczniów do aktywności twórczej i uświadomienie uczestnikom ich twórczego potencjału.

 

„Studia za granicą- blaski i cienie studiowania z granicą”-

Zajęcia dla uczniów szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Pokonać strach- sztuka radzenia sobie ze stresem”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 godz. lekcyjne.

 

„Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

2 godz. lekcyjne.

 

”Ja i zmiana”-

Warsztaty dla uczniów klas VI-ych szkoły podstawowej przygotowujące do przejścia do gimnazjum.

2 godz. lekcyjne.

 

„Jestem przy Tobie”-

Spotkanie informacyjno- edukacyjne ( w formie wykładu i zajęć warsztatowych) dla rodziców uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem zajęć będzie pomoc rodzicom w przygotowaniu ich dzieci do sytuacji zmiany szkoły, podejmowania pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zajęcia prowadzone będą na terenie poszczególnych, szkół w terminie uzgodnionym wcześniej ze szkołą.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (77 4549216/17) lub mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ponadto proponujemy indywidualne spotkania diagnostyczno-informacyjne dla uczniów i ich rodziców na terenie MPPP w Opolu. Podczas indywidualnych wizyt uczniowie mogą:
- określić własne predyspozycje zawodowe –diagnozę predyspozycji zawodowych prowadzimy w oparciu o wystandaryzowane testy (np. Test Achtnicha, Test Zainteresowań E. Mitteneckera i W Tomana, Test S2CPT i inne)

- uzyskać informację edukacyjno- zawodową dotycząca typów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych w naszym regionie, w Polsce i za granicą, zasad rekrutacji i nauki w różnych typach szkół, informacji o zawodach i możliwościach ich zdobycia.

Aby umówić się na spotkanie indywidualne należy zgłosić się do MPPP w Opolu. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (77-454 92 16), drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .) lub osobiście w sekretariacie Poradni.

ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

 

 

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

Jestem uczniem mojej klasy

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu profilaktyczno-edukacyjnego "Jestem uczniem mojej klasy".

Agresja to nie dla mnie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu "Agresja to nie dla mnie - moje emocje i uczucia".

Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

TYFLOKLUBTYFLOKLUB –„I WSZYSTKO JASNE”

Spotkania dla nauczycieli uczących słabo widzących lub niewidomych uczniów

- kiedy widać raczej ciemne strony pracy TYFLOKLUB je rozjaśni

- kiedy zamazuje się obraz pracy ze słabo widzącym TYFLOKLUB go wyostrzy

- kiedy zawężają się horyzonty pomysłów i metod pracy TYFLOKLUB je poszerzy

Sami sprawdźcie

Spotkania w piątki co 2 miesiące na terenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu ul. Niedziałkowskiego 9

Prowadząca: Aldona Mazurkiewicz

Nabór: Tel. 774549216 sekretariat MPPP w Oplu

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą utworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich:

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich

Zapraszamy do skorzystania z oferty wspólnego stworzenia sieci współpracy dla nauczycieli wychowawców szkół opolskich.

Cel współpracy:

 1. rozwój kompetencji wychowawcy w obszarach: indywidualnego kontaktu z uczniem oraz z zespołem klasowym, umiejętności diagnozowania potrzeb ucznia oraz klasy jako zespołu, sprawnego rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych (konflikty interpersonalne, brak współpracy, opór, słaba motywacja do działania bądź nauki, zachowania trudne dla klasy oraz dla wychowawcy).
 2. rozwój kompetencji miękkich: ja jako wychowawca - określenie indywidualnego potencjału i stylu w pracy wychowawczej, rozwijanie empatii, rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych ucznia i zespołu klasowego, radzenie sobie z kryzysami w pracy wychowawczej - dbanie o swoje potrzeby emocjonalne oraz o potrzeby otoczenia.
 3. psychoedukacja - nabywanie i poszerzanie wiedzy koniecznej do zrozumienia sytuacji szkolnej, klasowej oraz indywidualnej ucznia a także swojego wpływu na zachowania innych.

W zespole psychologów MPPP organizujemy spotkania dla wychowawców klas szkół opolskich, które będą się odbywały w siedzibie MPPP, ul. Niedziałkowskiego 9 w ustalonych terminach z chętnymi osobami – raz na dwa miesiące bądź według potrzeb uczestników.

Spotkania prowadzone będą przez psychologów i pedagogów z doświadczeniem w pracy        z grupą i zespołem klasowym oraz w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi                i młodzieżą.

W planie spotkań znajdą się informacje między innymi z zakresu:

- psychopatologii okresu dzieciństwa i dorastania - co warto wiedzieć o rozwoju dziecka będąc wychowawcą,

- metod radzenia sobie w życiu społecznym w sytuacjach trudnych i rozumienia ludzkich zachowań - Analiza Transakcyjna w szkole,

- możliwości działań wychowawczych oraz praw i obowiązków wychowawcy w oparciu        o istniejące przepisy oświatowe.

 

Osoby prowadzące spotkania:

Elżbieta Kościelak – pedagog MPPP

Joanna Meres-Soblik – psycholog MPPP

Małgorzata Tuczapska – psycholog MPPP

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać mailowo na adres Poradni z dopiskiem             „grupa dla wychowawców”- do końca listopada 2015 roku. Prosimy o podanie            numeru telefonu, aby otrzymać informację o terminie zajęć.

Wsparcie szkół w zakresie realizacji funkcji wychowawczej i profilaktycznej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą:

 

szkoły podstawowe

 

gimnazja

 

szkoły ponadgimnazjalne

IDZIEMY RAZEM - program dla rodziców dzieci przedszkolnych

Zaproszenie

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na   spotkanie w ramach programu ,,Idziemy Razem”

Na spotkanie zapraszamy dnia 23.10.2015 o godz. 16.00 do Pracowni Psychoprofilaktyki Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu w PSP 29 przy ul. Szarych Szeregów 1 (dzielnica ZWM).

Program „Idziemy Razem” jest przeznaczony dla rodziców dzieci przedszkolnych. Założeniem programu jest, by pomóc rodzicom:

 1. 1.Poszukującym pomysłu na wspieranie swojego dzieckarozwoju.
 2. 2.Chcącym lepiej rozumieć potrzeby dzieci i umiejętnie reagować na pojawiające się trudności (wychowawcze, dydaktyczne czy rozwojowe).

Celem zasadniczym naszego programu jest: wzbogacenie wiedzy i umiejętności rodziców w obszarze dydaktyczno - wychowawczym dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka.

Forma spotkania:

Może przyjść każdy rodzic przedszkolaka, który chce porozmawiać o sobie i swoim dziecku, opowiedzieć o nim, podzielić się wątpliwościami, zapytać o radę. Postaramy się pomóc z perspektywy doświadczonego psychologa i pedagoga ( ponad 30 lat pracy w zawodzie).

Będą to po prostu rozmowy wzbogacone o poradnictwo i zestaw wskazówek do ewentualnego wykorzystania, dostosowane do indywidualnej sytuacji życiowej i możliwości każdego rodzica.

Na pewno będą też gorące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami. Na pewno można będzie poczuć, że nie jest się osamotnionym w swoich troskach czy problemach. Mamy nadzieję, ze każdy wyjdzie ze spotkania wzmocniony i z większą wiarą w siebie jako rodzica.

 

Nabór do grupy drogą telefoniczną tel. 77 45 49 216 lub mailową na adres: mppp Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszają prowadzące:

Barbara Partykowska - psycholog MPPP

Maria Skrzypulec         - pedagog MPPP

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem

Oferta logopedów na rok szkolny 2015/2016

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

aktualną ofertą Zespołu Logopedów

Trening Umiejętności Społecznych

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera lub/i autyzmem wysokofunkcjonującym

 

Metoda:

Trening Umiejętności Społecznych opiera się na metodzie poznawczo-behawioralnej oraz psychoedukacyjnej. Program realizowany zgodnie z założeniami treningu opracowanego przez A.P. Goldsteina. W nauce będą wykorzystane: mechanizmy modelowania, studia przypadku, odgrywanie ról, ćwiczenia integracyjne i warsztatowe, informacje zwrotne od prowadzącego i uczestników.

 

Prowadzący: mgr Jakub Praciak – psycholog

 

Cel: Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mają na celu rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.


Adresaci: Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera lub są osobami z tak zwanym: autyzmem wysokofunkcjonującym. Grupy będą utworzone z dzieci w podobnym wieku

 

Czas:

Trening prowadzony jest w małolicznych grupach (od 4 do 6 osób)

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie

 

Zapisy:

W roku szkolnym 15/16 na terenie Poradni funkcjonuje jedna grupa treningowa dla dzieci z pierwszego etapu edukacji. Grupa ma charakter zamknięty, rekrutacja zamknięta. Informacja dotycząca zapisów na nową grupę będzie udostępniona na stronie internetowej, w przyszłym roku szkolnym.

Więcej artykułów…