Aktualności

Zanim dziecko pójdzie do szkoły

 

 

Witamy serdecznie wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (4, 5 i 6-letnich) i zapraszamy na cykl spotkań, na których chcemy poszerzyć Państwa wiedzę i umiejętności we wspieraniu Waszego dziecka do osiągnięcia jak najlepszego przygotowania do nauki w szkole.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 12.01.2017 r. (czwartek) o godz. 16.30 w pracowni Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1 (wejście do pracowni od tyłu PSP Nr 29).

Spotkanie o tematyce "Zanim dziecko zacznie czytać" poświęcone będzie percepcji słuchowej, której prawidłowy rozwój jest niezbędny do osiągnięcia powodzenia w nauce czytania.

Serdecznie zapraszamy.

Tematyka i terminy pozostałych spotkań w załączeniu.

Klub Młodego Nauczyciela


ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zapraszają nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych z krótkim stażem (stażystów i  kontraktowych ) na spotkania w ramach Klubu Młodego Nauczyciela.

W latach ubiegłych spotkania miały ściśle określony temat. W tym roku główną ideą Klubu jest integracja środowiska młodych nauczycieli, wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy wychowawczej, pomoc w  rozwiązywaniu bieżących trudności w pracy nauczyciela.

Zapraszamy zarówno nauczycieli, którzy brali udział w spotkaniach Klubu w latach ubiegłych, jak i nowe osoby.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 18.11.2016 r. o godz. 15.30 w pracowni Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w dzielnicy ZWM, na ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od tyłu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29).

 

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Można także zasygnalizować problem, o którym chcieliby Państwo porozmawiać, wyjaśnić.

 

 

Z pozdrowieniami

pedagodzy i psycholodzy MPPP w Opolu

Sieć współpracy nauczycieli uczących dzieci ze spektrum autyzmu

 

 

 

Rusza kolejny cykl spotkań dla nauczycieli uczących dzieci ze spektrum autyzmu. Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.


Zapraszamy na pierwsze spotkanie w dniu 25.10.2016r o godzinie 16:00 w siedzibie Poradni przy ul. Niedziałkowskiego 9.


Kolejne terminy spotkań: 29.11.2016, 31.01.2017, 28.03.2017, 30.05.2017r.

Prosimy o potwierdzenie obecności na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawców

 

 

Zapraszamy wychowawców szkół do współpracy w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia".

Program wsparcia dla uczniów zdolnych

 

 

Przedstawiamy Państwu program wsparcia dla uczniów zdolnych realizowany przez pracowników MPPP w Opolu.

Zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych dla uczniów zdolnych.

OTK-Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

 


Zapraszamy do zapoznania sią z ofertą OTK - "Bądź autorem swojej kariery"

VI Forum Logopedów

 

 

 

Dnia 9 listopada 2016 r.przy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu odbędzie się VI Forum Logopedów.

 

9 listopada o godz.16.30 inauguruje swoją działalność sieć logopedów miasta Opole. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z nauczycielem emisji głosu, Justyną Kowalik.

Swój udział proszę zgłaszać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 4. listopada.

Spotykamy się w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 51 w Opolu, ul. J.B.”Rudego” 1.

Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc ograniczona z uwagi na warsztatowy charakter zajęć.

                   Koordynator sieci

                   Bożena Tomanek

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

                                 

  8 Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK- 2016

17-23 października 2016

hasło: "Bądź autorem swojej kariery".

Przed nami VIII Edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - OTK 2016. Doradcy zawodowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu oraz pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu , jak co roku włączają się w tę ogólnopolską inicjatywę. Chodzi nam głównie o to, by poradnictwo zawodowe było powszechne, znane           i rozumiane. 

Tegoroczne hasło OTK brzmi :

"Bądź autorem swojej kariery"

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach OTK każda ze szkół planuje własne działania, jednocześnie podejmujemy inicjatywy wspólne dla całego miasta.

W bieżącym roku jednym z takich pomysłów jest organizacja
Konkursu    „Wyspa szczęścia”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych- CV i listu motywacyjnego.

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu.

 

 

REGULAMIN   KONKURSU

„ Wyspa szczęścia”

 

 1. I.Postanowienia ogólne
 2. 1.Konkurs „Wyspa szczęścia”, zwany dalej Konkursem,organizowany jest

w ramach opolskich obchodów VIII Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery- OTK 2016.

 1. 2.Adresatami Konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 2. 3.Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) zgodnie z instrukcją :    

„ Wyspa szczęścia”

                Wyobraź sobie gdzież daleko, na środku oceanu istnieje państwo usytuowane na wyspie
o wspaniałym, przyjaznym klimacie, bujnej roślinności i bogatą w różne złoża naturalne. Wyspę zamieszkują ludzie przyjaźni, spokojni i pracowici. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka i rolnictwo, w mniejszym stopniu przemysł wydobywczy .

Zgodnie z wieloletnią tradycją rząd tego wyspiarskiego państwa wybierany jest co 5 lat na drodze wyboru kandydatów spośród zgłoszeń napływających z całego świataJ .

Twoje zadanie polega na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) , które mają przekonać reprezentantów mieszkańców wyspy, że jesteś idealnym kandydatem do rządu. Sam wybierz na jakie stanowisko chcesz aplikować- premiera, ministra sprawiedliwości, finansów lub innego, które możesz stworzyć J

W zadaniu będziemy oceniać Twoją kreatywność, umiejętność argumentowania swoich pomysłów, spójność wypowiedzi w liście motywacyjnym oraz poprawność tworzenia CV i listu motywacyjnego(forma listu motywacyjnego jest dowolna).

 

 1. 4.Głównymi organizatorami Konkursu jest Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy współpracy
  z Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi miasta Opola.
 2. 5.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. 6.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu oraz u szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych szkół.

 

 1. II.Uczestnictwo w konkursie
 2. 1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 3. 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do kontaktowania się organizatorów
  z uczestnikiem.
 4. 3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr133 poz.833 z późn. zmianami).
 5. 4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentacji podczas wystaw plenerowych, publikacji w Internecie.
 6. 5.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 7. 6.Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 

 1. III.Terminarz Konkursu
 2. 1.Konkurs trwa od 1 października 2016r. do 12.10. 2016 roku.
 3. 2.Ostatecznym terminem nadsyłania jest 12.10.2016r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców nastąpi
         podczas obchodów VIII Edycji OTK - 17-22.10.2016r.

 

 

 1. IV.
 2. 1.Do konkursu prace należy zgłaszać w formie :

CV – praca pisemna

List motywacyjny

- praca pisemna - max. dwie strony A-4, rozmiar czcionki: 12

- film – czas trwania- max. 5 minut, zapisany na płycie CD

 1. 2.Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, należy podać szkołę i klasę do której uczęszcza uczeń, a także adres i numer telefonu autora.
 2. 3.Uczniowie składają prace w zamkniętych i podpisanych kopertach
  u szkolnych doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych w swoich szkołach w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2016.

 

 1. V.Przebieg oraz zasady prowadzenia Konkursu
 2. 1.Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

- uczniowie gimnazjum;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych .

 1. 2.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celuKonkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. 3.Komisję powołuje Organizator.
 3. 4.Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. 5.Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najciekawsze
  i przyzna nagrody
 5. 6.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 6. 7.Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. 8.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez Organizatorów.

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych z deficytem uwagi


Zapraszamy rodziców dzieci (5-8-letnich) nadruchliwych, słabiej koncentrujących się, na spotkanie.

Na spotkaniu omawiane będą najważniejsze cechy związane z nadpobudliwością, impulsywnością oraz trudnościami w koncentracji. Rodzice będą mogli poznać różne sposoby radzenia sobie z objawami nadruchliwości i dekoncentracji oraz wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Termin: 04.11.2016 r. godzina 15.30.

Miejsce: Filia Poradni w budynku PSP 29 w Opolu.

Niezależnie od udziału w grupie rodzice mogą przyjść na indywidualne spotkanie, dotyczące funkcjonowania dziecka i ich samych w roli rodzica w godzinach: 14.15 - 15.15.

Osoby prowadzące: Maria Skrzypulec, Barbara Partykowska

Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH

 

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zapraszają nauczycieli klas I-II na dwa spotkania warsztatowe o tematyce: „Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia”.

Podobne spotkania były już organizowane w latach ubiegłych. Widzimy zasadność ich kontynuacji, ponieważ nadal rodzice będą mogli decydować o podjęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej (bez diagnozy psychologiczno-pedagogicznej).

Ponadto szczegółowa analiza wyników diagnoz przeprowadzanych w poradni na przestrzeni ostatnich sześciu lat pokazała, że większe są trudności w uczeniu się dzieci, które rozpoczęły naukę w szóstym roku życia, niż dzieci siedmioletnich.

Chcemy porozmawiać o przyczynach trudności sześciolatków i o tym, jak można temu zaradzić.

 

Proponujemy udział w dwóch spotkaniach:

I spotkanie

Tematyka: Charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka sześcioletniego, możliwości rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących sukces w nauce czytania, pisania i liczenia, analiza możliwości w kontekście wymagań programowych.

Terminy do wyboru:

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 15.30 lub 21.10.2016 r. (piątek) godz. 15.30

 

II spotkanie (jako kontynuacja I)

Tematyka: Analiza indywidualnych przypadków pod kątem obserwowanych trudności. Środki i sposoby zaradcze.

Terminy: 

1.12.2016 r. dla osób uczestniczących w I spotkaniu w dniu 20.10. godz. 15.30

2.12.2016 r. dla osób uczestniczących w I spotkaniu w dniu 21.10. godz. 15.30

                    

Miejsce spotkań: Pracownia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w dzielnicy ZWM, na ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od tyłu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29). Przewidywany czas spotkania: 15.30 – 17.30. Po spotkaniu przewidujemy czas na konsultacje indywidualne.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    Zgłoszenia przyjmujemy do 16 X 2016 r. Limit uczestników – 12 osób na jedna grupę.

Z pozdrowieniami pedagodzy i psycholodzy MPPP w Opolu

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawcówSIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ OPOLSKICH

 

Informujemy, że kolejne spotkanie dla nauczycieli i wychowawców szkół opolskich, odbędzie się w MPPP w dniu 6. czerwca 2016 r. o godzinie 15. 00

 

Serdecznie zapraszamy!

E. Kościelak

J. Meres-Soblik

M. Tuczapska

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z AUTYZMEM

 

 

Kolejne spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem

w dniach:  17 i 31 maja o godzinie: 16:00.

Zapraszamy.

 

 

IDZIEMY RAZEM - grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków


„IDZIEMY   RAZEM”

(grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków)

 

Z a p r o s z e n i e

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców przedszkolaków (,, Idziemy Razem”): 22 kwietnia  piątek od 15.00.

Pracownia MPP-P przy PSP nr 29, Opole, ul. Szarych Szeregów 1.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. dzieciom 6-letnim. Można dołączyć także później (16.00-17.00.) i skorzystać z konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

       prowadzące:

                        B. Partykowska i M. Skrzypulec

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !

 

Jeśli chcecie być bardziej świadomymi Rodzicami, chcecie porozmawiać o swoich dzieciach, udoskonalić swoje metody wychowawcze, to możecie skorzystać ze

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu

wznawia cykl spotkań poświęconych wychowaniu

II   GRUPA dla Rodziców KWIECIEŃ 2016r

 • Jak lepiej rozumieć własne dziecko, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia
 • Jak sprawniej budować dobrą relację między dorosłym a dzieckiem
 • Jak lepiej porozumiewać się z dzieckiem
 • Jak konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia
 • Jak wpływać na niepożądane i nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy
 • Jak wspierać rozwój usamodzielniania się dziecka i uczyć je samodyscypliny
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty

Rozpoczynamy w środę 6 kwietnia 2016r. godz. 16.30 – 19.00

Szczegółowe informacje i zapisy   w sekretariacie MPPP –

Tel. 774549216, 774549217

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt - mgr Krystyna Machulak - psycholog

Czas – 10 spotkań w każdą środę  w godzinach 16.30 – 19.00  

Miejsce : Filia MPPP w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1 (przy Szkole Podstawowej nr 29)

OFERTA DLA RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców".

Sieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmemSieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmem

 

Prowadzący: psycholodzy: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Adresaci:      Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu miasta Opola uczących dzieci z  autyzmem.

Cel:                Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń, omawianie metod pracy wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwiązań terapeutyczno-edukacyjnych.

Miejsce:         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, gabinet 12.

Termin:         Spotkania będą odbywać się co dwa miesiące w  ostatni wtorek danego miesiąca.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 24  listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 16.00 (godzina zakończenia zależna od potrzeb grupy).

Zapisy:          Wstęp wolny!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych problematyką, poszukujących wsparcia w  rozwiązywaniu codziennych problemów edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi autystycznymi.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego problematyki trafności diagnostycznej całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli zaburzeń ze spektrum autyzmu.

„Problematyka różnicowania zaburzeń u dzieci i młodzieży w diagnozie nozologicznej całościowych zaburzeń rozwojowych”           

Klub Młodego Nauczyciela

Rozpoczynamy II edycję Klubu Młodego Nauczyciela.

Zapraszamy nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli z krótkim stażem (2-3 lata).

Oferta w załączniku Klub Młodego Nauczyciela

COACHING KARIERY

 

Zaparszamy do zapoznania sie z ofertą coaching kariery

Więcej artykułów…

Pliki do pobrania