Aktualności

SIEĆ WSPÓŁPRACY

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE SIECI

 

- 12 marca 2018, tj w poniedziałek,
o godzinie 15.30, w budynku MPPP, Opole, ul. Niedziałkowskiego 9,
I piętro, pok. 12

 

Elżbieta Kościelak
Joanna Meres-Soblik

 

 


 

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

 

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na "Dzień otwarty" w ramach "Europejskiego dnia logopedy".

W ofercie bezpłatne warsztaty dla rodziców i dzieci oraz możliwość indywidualnych konsultacji z logopedą.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić mailem na adresy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

szczegółowe informacje w załączniku (proszę kliknąć)

Spotkanie dla wychowawców szkół

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ OPOLSKICH


KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 12 LUTEGO 2018 R. o godzinie 15.30

W SIEDZIBIE PORADNI W OPOLU

UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9, I PIĘTRO, POK. 20


Elżbieta Kościelak

Joanna Meres-Soblik 


Forum LogopedówZAPRASZAMY na 9. Forum Logopedów - szczegóły w linku

 

Celem funkcjonowania sieci logopedów jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- poszerzenie ich kompetencji,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych miasta Opola,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy między specjalistami (logopedami) zatrudnionymi w placówkach oświatowych Opola

 

Uczestnicy sieci mogą korzystać przede wszystkim z własnych doświadczeń, ale również z metodycznego i merytorycznego wsparcia specjalistów z MPPP oraz ekspertów zewnętrznych. Spotkania mają formę prelekcji, warsztatów i konsultacji. Ich tematyka wynika z bieżącego zapotrzebowania uczestników.

Inauguracyjne spotkanie planujemy na styczeń 2018r. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej Poradni. Do zobaczenia na spotkaniu.

 

Koordynator sieci Bożena Tomanek, MPPP Opole

Spotkania dla nauczycieli uczących dzieci z autyzmem


Zapraszamy na sieć współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem z terenu miasta Opola.
 
Spotkania odbywają się na terenie Poradni
o godz. 16:30.
 
Pierwsze spotkanie 28.11.2017r.
 
Kolejne terminy spotkań:
30.01.2017, 27.02.2017, 27.03.2017


NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla nauczycieli szkół podstawowych (z krótkim stażem pracy).

Temat spotkania: ,,Nauczanie przyjazne mózgowi’’. Uczestnicy poznają podstawowe informacje dotyczące działania mózgu, które mają przełożenie na pracę nauczyciela. W części warsztatowej   przećwiczą metody pracy ,, przyjazne mózgowi”.

Najbliższe spotkanie odbędzie się: 28.11. 2017r., o godz. 15.30. w budynku Poradni, ul. Niedziałkowskiego 9, sala nr 12, pierwsze piętro.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KLUB NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA


Najbliższe spotkanie Klubu Nauczyciela Przedszkola:

22.11. 2017r., godz. 15.30. w filii Poradni, w budynku PSP 29, ul. Szarych Szeregów 1.

Temat spotkania:,, Gotowość do nauki matematyki ‘’.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy !

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców i nauczycieli

Zapraszamy

 

do skorzystania z oferty wspólnego stworzenia sieci współpracy dla nauczycieli wychowawców szkół opolskich.


Cel współpracy, to przede wszystkim wzajemna wymiana doświadczeń z pracy wychowawczej z uczniami i zespołami klasowymi oraz stosowanych dobrych praktyk i oddziaływań wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a ponadto:

  1. rozwój kompetencji wychowawcy w obszarach: indywidualnego kontaktu z uczniem oraz z zespołem klasowym, umiejętności diagnozowania potrzeb ucznia oraz klasy jako zespołu, sprawnego rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych (konflikty interpersonalne, brak współpracy, opór, słaba motywacja do działania bądź nauki, zachowania trudne dla klasy oraz dla wychowawcy).

     

  2. rozwój kompetencji miękkich: ja jako wychowawca - określenie indywidualnego potencjału i stylu w pracy wychowawczej, rozwijanie empatii, rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych ucznia i zespołu klasowego, radzenie sobie z kryzysami w pracy wychowawczej - dbanie o swoje potrzeby emocjonalne oraz o potrzeby otoczenia.

     

  3. psychoedukacja - nabywanie i poszerzanie wiedzy koniecznej do zrozumienia sytuacji szkolnej, klasowej oraz indywidualnej ucznia a także swojego wpływu na zachowania innych.

Spotkania Sieci Współpracy będą odbywały się w siedzibie MPPP, ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu, w ustalonych terminach z chętnymi osobami – raz na miesiąc bądź według potrzeb uczestników.

Spotkania prowadzone będą przez psychologa i pedagoga Poradni z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupą i zespołem klasowym oraz w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Osoby prowadzące spotkania:

Elżbieta Kościelak – pedagog MPPP

Joanna Meres-Soblik – psycholog MPPP

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać mailowo na adres Poradni

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -z dopiskiem ”grupa dla wychowawców”

do końca listopada 2017 roku.

Prosimy o podanie numeru telefonu, aby otrzymać informację o terminie zajęć.
Program wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje program działań edukacyjnych dotyczących uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców i nauczycieli:


1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich potrzeb emocjonalnych, poznawczych i społecznych.


2. Specjalistyczna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uzdolnień, potencjału intelektualnego i twórczego, sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży.


3. Wsparcie terapeutyczne, indywidualna pomoc terapeutyczna - dla uczniów zdolnych, przejawiających problemy przystosowawcze, społeczne oraz emocjonalne.


4. Pomoc diagnostyczna i dostarczenie wszelkich informacji rodzicom, dotyczących stworzenia indywidualnych możliwości edukacyjnych dla ucznia zdolnego na terenie szkoły - (indywidualny tok i program nauki) oraz innych form pomocy i instytucji powołanych do wspierania rozwoju dziecka zdolnego.


5. Zajęcia warsztatowe, rozwijające uzdolnienia twórcze - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wygasających szkół gimnazjalnych oraz dla uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych:

pt. „ Zdolni i kreatywni“

          Warsztaty psychologiczne rozwijające i wspierające twórcze myślenie, myślenie dywergencyjne, postawę twórczą oraz umiejętności społeczne. Terminy zajęć ustalane są po zgłoszeniu pedagoga szkolnego chętnych grup uczniów - do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub mailowo na adres MPPP - do końca listopada 2017 r., do osób prowadzących zajęcia:

Elżbieta Kościelak - pedagog i Joanna Meres-Soblik - psycholog.

 

 


 

Sieć współpracy nauczycieli dzieci ze spektrum autyzmu

 

 

Zapraszamy na sieć współpracy nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pierwsze spotkanieodbędzie się 24.10 (wtorek) godz. 16:00.

Pozdrawiam, Jakub Praciak

Oferta dla psychologów i pedagogów szkół

ZAPROSZENIE

DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA OPOLA


 PIERWSZE SPOTKANIE JUŻ 16 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

Zaczynamy o godzinie 8:30, zakończenie planujemy o godzinie 11:00

 

            W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniom na terenie szkoły, zmieniającymi się oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, rozszerzeniem grupy wiekowej uczniów ze względu na likwidację szkół gimnazjalnych, biorąc także pod uwagę wzrost zagrożeń społecznych jakie mają miejsce w szkołach, a przede wszystkim w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa zapotrzebowanie …

 

Zapraszamy na comiesięczne spotkania, które umożliwią: wymianę doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem, wzajemne wsparcie, refleksję, zdobywanie aktualnej wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Formy pracy:

omawianie spraw z bieżącej praktyki, krótkie wykłady, praca warsztatowa, dyskusje

 

Miejsce:

spotkania będą odbywały się w Pracowni Psychoprofilaktyki

Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu,

przy ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od strony boiska)

 

Prowadzący:

Izabela Sikorska

Grzegorz Szwaiger 


WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO "Piszę, bo lubię, chcę i mogę"Nadszedł czas na ogłoszenie wyników naszego konkursu literackiego!


Nie spodziewałyśmy się, że konkurs będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem i wpłynie tak wiele prac. Dlatego ciężko nam było wyłonić ostatecznie pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Te prace, które wydały nam się naprawdę dobre, a dla ich autorów nie starczyło miejsca na podium, postanowiłyśmy uhonorować wyróżnieniem. Jeśli nie znajdziecie swojego nazwiska na poniższych listach, zachęcamy Was do wzięcie udziału w przyszłorocznej edycji (którą już planujemy).

 

Kategoria wiekowa 10–14 lat.

1. Dalia Rząsa

2. Wojciech Jadczak

3. Agata Aniserowicz

 

Kategoria wiekowa 15–18 lat.

1. Marta Krokosz

2. Justyna Witkowska

3. Jakub Znaniecki

 

Wyróżnione zostały prace autorów:

Maciej Janczyński

Laura Raudzis

Zuzanna Puszkarska

 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 7 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 10.00. Zapraszamy zwycięzców, wyróżnionych oraz wszystkich pozostałych uczestników konkursu. Możecie zabrać ze sobą rodziców, nauczycieli czy pedagogów szkolnych.

 


ODWOŁANIE SPOTKANIA

 

 

Informujemy, że spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu zaplanowane na 30.05.2017 r. zostaje odwołane.

Przepraszamy, o kolejnym trerminie spotkania poinformujemy.

Jakub Praciak, Beata Kasprzyk

 


FORUM LOGOPEDÓW

 

 


SIEĆ WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW

przy MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w OPOLU

 

ZAPROSZENIE

na

8. Forum Logopedów

 

             Nasze ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie będzie poświęcone tematyce praktyki logopedycznej (korekcja najczęściej występujących u dzieci wad artykulacyjnych: rotacyzmu, różnych postaci sygmatyzmu, mowy bezdźwięcznej).

        Uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z własnej praktyki oraz uzyskać wsparcie w zakresie sposobów pracy korekcyjnej z dzieckiem.

             Spotkanie odbędzie się 7. czerwca 2017r. o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Niedziałkowskiego 9.

            Swój udział prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 5. czerwca b.r.SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI

 
 
 
Zapraszamy nauczycieli i wychowawców na kolejne spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ, które odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r., o godzinie 15.30, w sali 20, I  piętro, w siedzibie MPPP, ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu.

organizatorki- Elżbieta Kościelak i Joanna Meres-Soblik

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ OPOLSKICH

 

 
Zapraszamy na kolejne spotkanie

SIECI WSPÓŁPRACY  I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI  I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ

miasta Opola

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 3. kwietnia 2017 r.,  

o godzinie 15.30, w siedzibie Poradni:

Opole  ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, pok. 20.

 

Serdecznie zapraszamy, organizatorki:

Elżbieta Kościelak i Joanna Meres-Soblik

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ

 

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu ogłasza

Konkurs literacki „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”

dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią i dysgrafią

Konkurs został objęty wsparciem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Chcemy stworzyć możliwość docenienia twórczości literackiej młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zachęcić uczniów z dysleksją do podejmowania wysiłku twórczego i rozwijania swoich umiejętności pisarskich. Przełamywać uprzedzenia związane z dysleksją. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół miasta Opola w wieku od 10 do 18 lat.

Prosimy nauczycieli i rodziców o przekazanie informacji o konkursie uczniom ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią i dysortografią (dopuszczalne jest wzięcie udziału przez dziecko, które ma stwierdzone „ryzyko dysleksji”) oraz zachęcenie ich do spróbowania swoich sił.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:

Plakat

Informacje

Regulamin

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie konkursu, zachęcamy do kontaktu przez stronę na Facebooku www.facebook.com/MPPPOpole/

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ OPOLSKICH

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie

Sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców i nauczycieli szkół.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6. marca 2017 r. , tj. w poniedziałek, o godzinie 15.30, w pok. 20, I piętro, w siedzibie Poradni, Opole, ul.Niedziałkowskiego 9.

Serdecznie zapraszamy. Organizatorki: Elżbieta Kościelak, Joanna Meres- Soblik.

Zanim dziecko pójdzie do szkoły

 
 
Zapraszamy rodziców dzieci 4,5,6-letnich na spotkanie z logopedami w ramach cyklu:,, Zanim dziecko pójdzie do szkoły".
Termin: 09.02.2017 r. godz. 16.30.
Miejsce: filia Poradni w budynku PSP 29.

Temat spotkania: "Zanim dziecko zacznie czytać i pisać musi umieć dobrze mówić".

Klub Nauczyciela Przedszkola


Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli przedszkoli  na kolejne spotkanie w ramach Klubu Nauczyciela Przedszkola.

Spotkanie odbędzie się dnia 10.02.2017 r. o godz. 15.30. w filii Poradni przy PSP 29 w Opolu. 
Temat spotkania: "Nauka czytania w przedszkolu w świetle nowej podstawy programowej".

Osoby prowadzące - Katarzyna Maślak,  Maria Skrzypulec- pedagodzy MPPP w Opolu.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się drogą mailową -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Więcej artykułów…

Pliki do pobrania