Aktualności

OTK-Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

 


Zapraszamy do zapoznania sią z ofertą OTK - "Bądź autorem swojej kariery"

VI Forum Logopedów

 

 

 

Dnia 9 listopada 2016 r.przy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu odbędzie się VI Forum Logopedów.

 

9 listopada o godz.16.30 inauguruje swoją działalność sieć logopedów miasta Opole. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z nauczycielem emisji głosu, Justyną Kowalik.

Swój udział proszę zgłaszać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 4. listopada.

Spotykamy się w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 51 w Opolu, ul. J.B.”Rudego” 1.

Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc ograniczona z uwagi na warsztatowy charakter zajęć.

                   Koordynator sieci

                   Bożena Tomanek

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

                                 

  8 Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK- 2016

17-23 października 2016

hasło: "Bądź autorem swojej kariery".

Przed nami VIII Edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - OTK 2016. Doradcy zawodowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu oraz pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu , jak co roku włączają się w tę ogólnopolską inicjatywę. Chodzi nam głównie o to, by poradnictwo zawodowe było powszechne, znane           i rozumiane. 

Tegoroczne hasło OTK brzmi :

"Bądź autorem swojej kariery"

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach OTK każda ze szkół planuje własne działania, jednocześnie podejmujemy inicjatywy wspólne dla całego miasta.

W bieżącym roku jednym z takich pomysłów jest organizacja
Konkursu    „Wyspa szczęścia”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych- CV i listu motywacyjnego.

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu.

 

 

REGULAMIN   KONKURSU

„ Wyspa szczęścia”

 

 1. I.Postanowienia ogólne
 2. 1.Konkurs „Wyspa szczęścia”, zwany dalej Konkursem,organizowany jest

w ramach opolskich obchodów VIII Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery- OTK 2016.

 1. 2.Adresatami Konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 2. 3.Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) zgodnie z instrukcją :    

„ Wyspa szczęścia”

                Wyobraź sobie gdzież daleko, na środku oceanu istnieje państwo usytuowane na wyspie
o wspaniałym, przyjaznym klimacie, bujnej roślinności i bogatą w różne złoża naturalne. Wyspę zamieszkują ludzie przyjaźni, spokojni i pracowici. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka i rolnictwo, w mniejszym stopniu przemysł wydobywczy .

Zgodnie z wieloletnią tradycją rząd tego wyspiarskiego państwa wybierany jest co 5 lat na drodze wyboru kandydatów spośród zgłoszeń napływających z całego świataJ .

Twoje zadanie polega na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) , które mają przekonać reprezentantów mieszkańców wyspy, że jesteś idealnym kandydatem do rządu. Sam wybierz na jakie stanowisko chcesz aplikować- premiera, ministra sprawiedliwości, finansów lub innego, które możesz stworzyć J

W zadaniu będziemy oceniać Twoją kreatywność, umiejętność argumentowania swoich pomysłów, spójność wypowiedzi w liście motywacyjnym oraz poprawność tworzenia CV i listu motywacyjnego(forma listu motywacyjnego jest dowolna).

 

 1. 4.Głównymi organizatorami Konkursu jest Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy współpracy
  z Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi miasta Opola.
 2. 5.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. 6.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu oraz u szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych szkół.

 

 1. II.Uczestnictwo w konkursie
 2. 1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 3. 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do kontaktowania się organizatorów
  z uczestnikiem.
 4. 3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr133 poz.833 z późn. zmianami).
 5. 4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentacji podczas wystaw plenerowych, publikacji w Internecie.
 6. 5.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 7. 6.Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 

 1. III.Terminarz Konkursu
 2. 1.Konkurs trwa od 1 października 2016r. do 12.10. 2016 roku.
 3. 2.Ostatecznym terminem nadsyłania jest 12.10.2016r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców nastąpi
         podczas obchodów VIII Edycji OTK - 17-22.10.2016r.

 

 

 1. IV.
 2. 1.Do konkursu prace należy zgłaszać w formie :

CV – praca pisemna

List motywacyjny

- praca pisemna - max. dwie strony A-4, rozmiar czcionki: 12

- film – czas trwania- max. 5 minut, zapisany na płycie CD

 1. 2.Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, należy podać szkołę i klasę do której uczęszcza uczeń, a także adres i numer telefonu autora.
 2. 3.Uczniowie składają prace w zamkniętych i podpisanych kopertach
  u szkolnych doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych w swoich szkołach w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2016.

 

 1. V.Przebieg oraz zasady prowadzenia Konkursu
 2. 1.Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

- uczniowie gimnazjum;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych .

 1. 2.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celuKonkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. 3.Komisję powołuje Organizator.
 3. 4.Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. 5.Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najciekawsze
  i przyzna nagrody
 5. 6.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 6. 7.Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. 8.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez Organizatorów.

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych z deficytem uwagi


Zapraszamy rodziców dzieci (5-8-letnich) nadruchliwych, słabiej koncentrujących się, na spotkanie.

Na spotkaniu omawiane będą najważniejsze cechy związane z nadpobudliwością, impulsywnością oraz trudnościami w koncentracji. Rodzice będą mogli poznać różne sposoby radzenia sobie z objawami nadruchliwości i dekoncentracji oraz wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Termin: 04.11.2016 r. godzina 15.30.

Miejsce: Filia Poradni w budynku PSP 29 w Opolu.

Niezależnie od udziału w grupie rodzice mogą przyjść na indywidualne spotkanie, dotyczące funkcjonowania dziecka i ich samych w roli rodzica w godzinach: 14.15 - 15.15.

Osoby prowadzące: Maria Skrzypulec, Barbara Partykowska

Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH

 

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zapraszają nauczycieli klas I-II na dwa spotkania warsztatowe o tematyce: „Gotowość dziecka sześcioletniego do roli ucznia”.

Podobne spotkania były już organizowane w latach ubiegłych. Widzimy zasadność ich kontynuacji, ponieważ nadal rodzice będą mogli decydować o podjęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej (bez diagnozy psychologiczno-pedagogicznej).

Ponadto szczegółowa analiza wyników diagnoz przeprowadzanych w poradni na przestrzeni ostatnich sześciu lat pokazała, że większe są trudności w uczeniu się dzieci, które rozpoczęły naukę w szóstym roku życia, niż dzieci siedmioletnich.

Chcemy porozmawiać o przyczynach trudności sześciolatków i o tym, jak można temu zaradzić.

 

Proponujemy udział w dwóch spotkaniach:

I spotkanie

Tematyka: Charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka sześcioletniego, możliwości rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących sukces w nauce czytania, pisania i liczenia, analiza możliwości w kontekście wymagań programowych.

Terminy do wyboru:

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 15.30 lub 21.10.2016 r. (piątek) godz. 15.30

 

II spotkanie (jako kontynuacja I)

Tematyka: Analiza indywidualnych przypadków pod kątem obserwowanych trudności. Środki i sposoby zaradcze.

Terminy: 

1.12.2016 r. dla osób uczestniczących w I spotkaniu w dniu 20.10. godz. 15.30

2.12.2016 r. dla osób uczestniczących w I spotkaniu w dniu 21.10. godz. 15.30

                    

Miejsce spotkań: Pracownia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w dzielnicy ZWM, na ul. Szarych Szeregów 1 (wejście od tyłu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29). Przewidywany czas spotkania: 15.30 – 17.30. Po spotkaniu przewidujemy czas na konsultacje indywidualne.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pisemne zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    Zgłoszenia przyjmujemy do 16 X 2016 r. Limit uczestników – 12 osób na jedna grupę.

Z pozdrowieniami pedagodzy i psycholodzy MPPP w Opolu

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawcówSIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ OPOLSKICH

 

Informujemy, że kolejne spotkanie dla nauczycieli i wychowawców szkół opolskich, odbędzie się w MPPP w dniu 6. czerwca 2016 r. o godzinie 15. 00

 

Serdecznie zapraszamy!

E. Kościelak

J. Meres-Soblik

M. Tuczapska

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI DZIECI Z AUTYZMEM

 

 

Kolejne spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem

w dniach:  17 i 31 maja o godzinie: 16:00.

Zapraszamy.

 

 

IDZIEMY RAZEM - grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków


„IDZIEMY   RAZEM”

(grupa wsparcia dla rodziców przedszkolaków)

 

Z a p r o s z e n i e

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców przedszkolaków (,, Idziemy Razem”): 22 kwietnia  piątek od 15.00.

Pracownia MPP-P przy PSP nr 29, Opole, ul. Szarych Szeregów 1.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. dzieciom 6-letnim. Można dołączyć także później (16.00-17.00.) i skorzystać z konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

       prowadzące:

                        B. Partykowska i M. Skrzypulec

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !

 

Jeśli chcecie być bardziej świadomymi Rodzicami, chcecie porozmawiać o swoich dzieciach, udoskonalić swoje metody wychowawcze, to możecie skorzystać ze

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu

wznawia cykl spotkań poświęconych wychowaniu

II   GRUPA dla Rodziców KWIECIEŃ 2016r

 • Jak lepiej rozumieć własne dziecko, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia
 • Jak sprawniej budować dobrą relację między dorosłym a dzieckiem
 • Jak lepiej porozumiewać się z dzieckiem
 • Jak konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia
 • Jak wpływać na niepożądane i nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy
 • Jak wspierać rozwój usamodzielniania się dziecka i uczyć je samodyscypliny
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty

Rozpoczynamy w środę 6 kwietnia 2016r. godz. 16.30 – 19.00

Szczegółowe informacje i zapisy   w sekretariacie MPPP –

Tel. 774549216, 774549217

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt - mgr Krystyna Machulak - psycholog

Czas – 10 spotkań w każdą środę  w godzinach 16.30 – 19.00  

Miejsce : Filia MPPP w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1 (przy Szkole Podstawowej nr 29)

OFERTA DLA RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców".

Sieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmemSieć współpracy nauczycieli dzieci z autyzmem

 

Prowadzący: psycholodzy: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Adresaci:      Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu miasta Opola uczących dzieci z  autyzmem.

Cel:                Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń, omawianie metod pracy wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwiązań terapeutyczno-edukacyjnych.

Miejsce:         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, gabinet 12.

Termin:         Spotkania będą odbywać się co dwa miesiące w  ostatni wtorek danego miesiąca.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 24  listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 16.00 (godzina zakończenia zależna od potrzeb grupy).

Zapisy:          Wstęp wolny!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych problematyką, poszukujących wsparcia w  rozwiązywaniu codziennych problemów edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi autystycznymi.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego problematyki trafności diagnostycznej całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli zaburzeń ze spektrum autyzmu.

„Problematyka różnicowania zaburzeń u dzieci i młodzieży w diagnozie nozologicznej całościowych zaburzeń rozwojowych”           

Klub Młodego Nauczyciela

Rozpoczynamy II edycję Klubu Młodego Nauczyciela.

Zapraszamy nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli z krótkim stażem (2-3 lata).

Oferta w załączniku Klub Młodego Nauczyciela

COACHING KARIERY

 

Zaparszamy do zapoznania sie z ofertą coaching kariery

Szkolenie - monitoring w doradztwie

 

Zapraszamy do udziału w szkolenieu. Szczegóły po otwarciu linku Szkolenie - monitoring w doradztwie

OFERTA z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowegoPropozycje działań dla szkół z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego

na rok 2015/16

 

mgr Małgorzata Tuczapska- psycholog/ doradca zawodowy

mgr Jolanta Soppa- pedagog/ doradca zawodowy

 

Propozycje warsztatów realizowanych na terenie szkół :

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą czyli sztuka autoprezentacji”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 3-godzinne (3x45min.) dotyczące sztuki prezentowania się, występowania podczas np. ustnych egzaminów maturalnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.

 

„Sztuka twórczego rozwiązywania problemów i twórczego myślenia”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Warsztaty 2-godzinne (2x45 min) mające na celu pobudzenie uczniów do aktywności twórczej i uświadomienie uczestnikom ich twórczego potencjału.

 

„Studia za granicą- blaski i cienie studiowania z granicą”-

Zajęcia dla uczniów szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Pokonać strach- sztuka radzenia sobie ze stresem”-

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

2 godziny lekcyjne.

 

„Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2 godz. lekcyjne.

 

„Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej”-

Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

2 godz. lekcyjne.

 

”Ja i zmiana”-

Warsztaty dla uczniów klas VI-ych szkoły podstawowej przygotowujące do przejścia do gimnazjum.

2 godz. lekcyjne.

 

„Jestem przy Tobie”-

Spotkanie informacyjno- edukacyjne ( w formie wykładu i zajęć warsztatowych) dla rodziców uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem zajęć będzie pomoc rodzicom w przygotowaniu ich dzieci do sytuacji zmiany szkoły, podejmowania pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zajęcia prowadzone będą na terenie poszczególnych, szkół w terminie uzgodnionym wcześniej ze szkołą.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (77 4549216/17) lub mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ponadto proponujemy indywidualne spotkania diagnostyczno-informacyjne dla uczniów i ich rodziców na terenie MPPP w Opolu. Podczas indywidualnych wizyt uczniowie mogą:
- określić własne predyspozycje zawodowe –diagnozę predyspozycji zawodowych prowadzimy w oparciu o wystandaryzowane testy (np. Test Achtnicha, Test Zainteresowań E. Mitteneckera i W Tomana, Test S2CPT i inne)

- uzyskać informację edukacyjno- zawodową dotycząca typów szkół ponadgimnazjalnych
i wyższych w naszym regionie, w Polsce i za granicą, zasad rekrutacji i nauki w różnych typach szkół, informacji o zawodach i możliwościach ich zdobycia.

Aby umówić się na spotkanie indywidualne należy zgłosić się do MPPP w Opolu. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (77-454 92 16), drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .) lub osobiście w sekretariacie Poradni.

ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

 

 

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

Jestem uczniem mojej klasy

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu profilaktyczno-edukacyjnego "Jestem uczniem mojej klasy".

Agresja to nie dla mnie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu "Agresja to nie dla mnie - moje emocje i uczucia".

Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Więcej artykułów…

Pliki do pobrania