Aktualności


ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOLU POD ADRESEM:


www.mppp.opole.pl


 


 

Superwizyjno - warsztatowe spotkanie dla pedagogów i psychologów

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkół podstawowych na najbliższe spotkanie superwizyjno - warsztatowe organizowane przez Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Opolu.

Spotkanie odbędzie się w formie online (za pośrednictwem Skype) w najbliższy poniedziałek - 20 kwietnia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do piątku (17.04) do godziny 10.00 na adres e-mail:, z podaniem adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, która będzie uczestniczyć w szkoleniu.

Z zainteresowanymi skontaktujemy się w piątek i ustalimy szczegóły techniczne.

Z poważaniem

Izabela Sikorska

Grzegorz Szwaiger

 


Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

 

Szanowni Państwo,

     W konsekwencji stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regulacjami prawnymi, również Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniła formy pracy i  kontaktu z  Klientami.

     Z oczywistych względów do odwołania zawieszone są spotkania diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne, przebiegające w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Specjaliści Poradni nadal pozostają jednak do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji. Świadczymy pomoc:

a) telefonicznie w godzinach 8.00-15.00:

        sekretariat: 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408
        uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów do specjalistów:

        510 766 752 – dyżur psychologa

        510 766 753 – dyżur pedagoga

        510 501 334 – dyżur logopedy

b) mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).

c) z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie, forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.

W sytuacjach, gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym, kontaktując się wcześniej z Rodzicami.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub jakiejkolwiek informacji o możliwości wsparcia ze strony Poradni w tym szczególnym czasie – prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy, życzymy spokoju i zdrowia.

Zawieszona działalność


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, za zgodą Prezydenta Miasta Opola, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu zawiesza działalność diagnostyczną i terapeutyczną świadczoną na terenie Poradni, jak również wszelkie działania na terenie szkół i placówek znajdujących się w obwodzie Poradni od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. włącznie.
Wszystkie zaplanowane w tym okresie wizyty zostają odwołane. Nowe terminy wizyt zostaną Państwu niezwłocznie przekazane, gdy tylko będzie możliwe wznowienie działalności.
W absolutnie nadzwyczajnych sytuacjach, za zgodą Dyrektora MPPP, będziemy świadczyć pomoc w ramach interwencji kryzysowej.
Prosimy, aby osoby, które muszą załatwić sprawę w MPPP, zrobiły to telefonicznie, mailowo bądź korespondencyjnie.
Pracownicy Poradni będą dostępni dla Państwa w swoich godzinach pracy,  świadcząc porady i konsultacje telefonicznie: 77 4549216 i 17.
Wszystkie druki obowiązujące w MPPP są dostępne na stronie Poradni http://mppp.opole.pl/. Wypełnione i zeskanowane zgłoszenia, wnioski
i zaświadczenia należy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Sprawy wymagające kontaktu z dyrektorem prosimy kierować telefonicznie lub na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Wszystkie opinie i orzeczenia, po przeprowadzonych już badaniach, będą do Państwa wysyłane pocztą tradycyjną - listem poleconym. 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo,

           W trosce o zdrowie Państwa, Państwa dzieci i pracowników Poradni informuję, że nie przyjmujemy dzieci i dorosłych z objawami infekcji.

Można się spodziewać, iż niektórzy pracownicy będą zmuszeni do skorzystania z  zasiłku opiekuńczego, w związku z czym niektóre spotkania w Poradni mogą być odwołane, o czym Państwa indywidualnie poinformujemy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze odwoływanie umówionych diagnoz w przypadku chorób dzieci. Pozwoli nam to na optymalne zarządzanie pulą dostępnych miejsc i zaproponowanie możliwie szybkiego nowego terminu osobom odwołującym diagnozę.

Ze względów profilaktycznych odwołane są wszelkie formy zajęć grupowych.

Proszę o ograniczenie wizyt w sekretariacie Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do spraw absolutnie koniecznych i pilnych. Prosimy o kontakt drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) oraz telefoniczną 77 454 92 16/17.

Na stronie internetowej Poradni http://mppp.opole.pl/ są dostępne druki: karta zgłoszenia do Poradni, wniosek o  wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego na potrzeby wydania nauczania indywidualnego. Pocztą elektroniczną należy przesłać skany wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Liczymy na zrozumienie
Hanna Kanik
Dyrektor MPPP w Opolu


 


 

Szanowni Państwo,

 

            W trosce o zdrowie Państwa, Państwa dzieci i pracowników Poradni informuję, że nie przyjmujemy dzieci i dorosłych z objawami infekcji.

Można się spodziewać, iż niektórzy pracownicy będą zmuszeni do skorzystania z  zasiłku opiekuńczego, w związku z czym niektóre spotkania w Poradni mogą być odwołane, o czym Państwa indywidualnie poinformujemy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze odwoływanie umówionych diagnoz w przypadku chorób dzieci. Pozwoli nam to na optymalne zarządzanie pulą dostępnych miejsc i  zaproponowanie możliwie szybkiego nowego terminu osobom odwołującym diagnozę.

Ze względów profilaktycznych odwołane są wszelkie formy zajęć grupowych.

Proszę o ograniczenie wizyt w sekretariacie Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do spraw absolutnie koniecznych i pilnych. Prosimy o  kontakt drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) oraz telefoniczną 77 454 92 16/17.

Na stronie internetowej Poradni http://mppp.opole.pl/ są dostępne druki: karta zgłoszenia do Poradni, wniosek o  wydanie orzeczenia oraz zaświadczenia lekarskiego na potrzeby wydania nauczania indywidualnego. Pocztą elektroniczną należy przesłać skany wypełnionych i podpisanych dokumentów.

 

Liczymy na zrozumienie

Hanna Kanik

Dyrektor MPPP w Opolu

EDU OPOLE

targi-edu-03-2020-m

 

 


 

Typy aktywności i Mapy Kompetencji - szkolenie

OFERTA SZKOLENIA

Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu zaprasza chętnych do udziału w szkoleniu:
Typy aktywności i Mapy Kompetencji

 

Więcej informacji  -> TUTAJ <-

 


OFERTA SZKOLENIA

 

Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu zaprasza chętnych do udziału w szkoleniu:

Typy aktywności
i Mapy Kompetencji

Warsztaty superwizyjne dla nauczycieli

Warsztaty superwizyjne dla nauczycieli (dawna sieć współpracy) - kolejna edycja 2019/2020.


Szanowni Państwo zapraszamy na kolejną edycję warsztatów superwizyjnych nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Opola, uczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w ostatni wtorek października o godzinie 16:00.

Terminy kolejnych spotkań to: 26.11, 28.01, 25.02, 31.03, 28.04, 26.05. Do zobaczenia :-)

 


 


 

KONKURS LITERACKI - III edycja

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu oraz Fundacją Fabryka Inspiracji ogłasza:

III Konkurs literacki „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”

dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią i dysgrafią

Konkurs został objęty wsparciem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Chcemy stworzyć możliwość docenienia twórczości literackiej młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zachęcić uczniów z dysleksją do podejmowania wysiłku twórczego i rozwijania swoich umiejętności pisarskich.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół województwa opolskiego w wieku od 10 do 19 lat.

Prosimy nauczycieli i rodziców o przekazanie informacji o konkursie uczniom ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią i dysortografią (dopuszczalne jest wzięcie udziału przez dziecko, które ma stwierdzone „ryzyko dysleksji”) oraz zachęcenie ich do spróbowania swoich sił.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:

regulamin 

oświadczenie rodzica

zaświadczenie

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie konkursu, zachęcamy do kontaktu przez stronę na Facebooku www.facebook.com/MPPPOpole/

Europejski Dzień Logopedy 2019

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na "Dzień otwarty"    w ramach "Europejskiego Dnia Logopedy".

W ofercie bezpłatne warsztaty dla rodziców i dzieci oraz możliwość indywidualnych konsultacji z logopedą.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić mailem na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

szczegółowe informacje w załączniku (proszę kliknąć)


 


 

Sieć współpracy - zmiana terminów

 

Sieć współpracy nauczycieli uczących dzieci

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Uwaga zmiana terminów spotkań

w tym roku kalendarzowym!

 

Zajęcia zostają przeniesione na ostatni wtorek miesiąca na godz. 16:00.

 

Kolejne terminy spotkań:

26.02.2019

26.03.2019

30.04.2019

28.05.2019

 

Zapraszamy:)Forum Logopedów

 

Zespół logopedów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Forum Logopedów.

Termin: 15.02.2019 r. godz. 9.00 - 11.00.

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Opole ul. Powstańców Śląskich 19

Temat:  "Ortodoncja - Logopedia"

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dni kariery w Staszicu

 

>> PLAKAT DO POBRANIA <<

 


 

Sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców szkół opolskich

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE SPOTKANIE SIECI - 5 listopada 2018

o godzinie 15.30, w budynku MPPP, Opole, ul. Niedziałkowskiego 9,

I piętro, pok. 20

Cel współpracy:

  1. rozwój kompetencji wychowawcy w obszarach: indywidualnego kontaktu z uczniem oraz z zespołem klasowym, umiejętności diagnozowania potrzeb ucznia oraz klasy jako zespołu, sprawnego rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych (konflikty interpersonalne, brak współpracy, opór, słaba motywacja do działania bądź nauki, zachowania uczniów trudne dla klasy oraz dla wychowawcy).
  2. rozwój kompetencji miękkich: ja jako wychowawca - określenie indywidualnego potencjału i stylu w pracy wychowawczej, rozwijanie empatii, rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych ucznia i zespołu klasowego, radzenie sobie z kryzysami w pracy wychowawczej - dbanie o swoje potrzeby emocjonalne oraz o potrzeby otoczenia.
  3. psychoedukacja - nabywanie i poszerzanie wiedzy koniecznej do zrozumienia sytuacji szkolnej, klasowej oraz indywidualnej ucznia a także swojego wpływu na zachowania innych.

 

W planie spotkań znajdą się informacje między innymi z zakresu:

- psychopatologii okresu dzieciństwa i dorastania - co warto wiedzieć o rozwoju dziecka będąc wychowawcą,

- metod radzenia sobie w życiu społecznym w sytuacjach trudnych i rozumienia ludzkich zachowań,

- możliwości działań wychowawczych oraz praw i obowiązków wychowawcy w oparciu o istniejące przepisy oświatowe.

 

Osoby prowadzące spotkania:

Elżbieta Kościelak – pedagog MPPP

Joanna Meres-Soblik – psycholog MPPP

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do końca października 2018r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Ogólnopolski Tydzień Kariery (Bądź architektem swojego szczęścia) - 15-19.10.2018r.

 

plakat-otk-m

 


Sieć współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem

Zaczynamy spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci z autyzmem. Pierwsze spotkanie 31.10.2018r. (środa) godz. 16:00. Spotkania w tym roku odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Kolejne terminy spotkań to: 28.11, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05. Zapraszamy!!!


UWAGA: W ramach odpowiedzi na Państwa zapotrzebowania w tym roku zmienia się formuła spotkań. Na każdym spotkaniu będziemy omawiać poszczególne studia przypadków ( formuła superwizyjna) - sytuacje problemowe, dalsze obszary do pracy z dzieckiem itp. Prosimy o przygotowanie przypadków do omówienia (bez danych osobowych) na poszczególne zajęcia.

 


ZAPROSZENIE na 11. Forum Logopedów

SIEĆ WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW

przy MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w OPOLU


ZAPROSZENIE

na

11. Forum Logopedów

 

            Nasze spotkanie będzie poświęcone tematyce słyszenia i słuchania w kontekście prawidłowego rozwoju mowy. Poddamy analizie kwestię prawidłowego słuchu obwodowego i przetwarzania słuchowego w kształtowaniu się mowy i języka dziecka. Przeanalizujemy także możliwości terapii słuchowej dla dzieci ze zdiagnozowanymi problemami słuchowymi.

            W ramach spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się specjalista z dziedziny surdologii: Magdalena Świderska (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Terapii Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu). Problematykę zaburzeń przetwarzania słuchowego podejmie Bożena Tomanek (Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu).         

            Spotkanie odbędzie się 30. października 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Powstańców Śl. 19.

            Swój udział prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . do dnia 19. października 2018r.

                                                                                              Koordynator sieci współpracy

                                                                                                          Bożena TomanekOgólnopolski Tydzień Kariery

 

 

> OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY <

 

> INFORMACJA I REGULAMIN KONKURSU <


 


 

SIEĆ WSPÓŁPRACY 4

Serdecznie zapraszamy na kolejne, piąte spotkanie Sieci Współpracy

i Samokształcenie dla Wychowawców Szkół,

które odbędzie się w dniu 11 czerwca,

tj. w poniedziałek o godzinie 15.30

w budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 9, I piętro, pokój 21.

 

Elżbieta Kościelak i Joanna Meres-Soblik

 


 

FORUM LOGOPEDÓW

 

 

Witamy Państwa,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Forum Logopedów.

Szczegóły w linku

Więcej artykułów…